Αναφορά: "Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων"

Αναφορά: "Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων"

ΠΑΒ 3093/27.05.2010

Προς Υπουργό:

Οικονομικών

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων, αναφορικά με την επιβολή συνεχόμενων αυξήσεων στα ασφάλιστρα του Ο.Α.Ε.Ε και τις παράνομες μεταφορές από φορτηγά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσεως.  

Έγγραφο της  Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Μικρών Φορτηγών Αυτοκινήτων

Απάντηση Υπουργείου

 

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ