Αναφορά: "Αίτημα της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος"

Αναφορά: "Αίτημα της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος"

ΠΑΒ 3094/27.05.2010

Προς Υπουργό:

Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων

κ. Δ. Ρέππα

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

 Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος, σχετικά με την απονομή μελετητικών πτυχίων έργων και δραστηριοτήτων με διαφανή και αξιοκρατικά κριτήρια.  

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Έγγραφο της  Ένωσης Πτυχιούχων Περιβαλλοντολόγων Ελλάδος

 Απάντηση Υπουργείου

  -Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ