Αναφορά: "Αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας"

Αναφορά: "Αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας"

ΠΑΒ 3096/27.05.2010

Προς Υπουργό:

Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

κα. Αν. Διαμαντοπούλου

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο-υπόμνημα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας, με το οποίο επισημαίνονται κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην εύρυθμη και νόμιμη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων στην χώρα μας. 

Έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδας

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

 -Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ