Αναφορά: "Αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων"

Αναφορά: "Αίτημα της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων"

ΠΑΒ 3097/27.05.2010

Προς Υπουργό:

Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

κα. Αν. Διαμαντοπούλου

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων, σχετικά με τις διατάξεις νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων περί απολύσεων εκπαιδευτικών αορίστου χρόνου.  

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 Έγγραφο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Λειτουργών Ελλάδος και του Συνδέσμου Ιδρυτών Ελληνικών Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων

Απάντηση Υπουργείου

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ