Αναφορά: "Αίτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία"

Αναφορά: "Αίτημα της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία"

ΠΑΒ 3098/27.05.2010

Προς Υπουργό:

Οικονομικών

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία, σχετικά με τις διατάξεις νομοσχεδίου του Υπουργείου που αφορά τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά θέματα των ατόμων με αναπηρία.  

Έγγραφο της  Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

  -Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ