Αναφορά: "Αίτημα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος"

Αναφορά: "Αίτημα της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος"

Aρ. Πρωτ. 3095/27.05.2010

Προς Υπουργό:

Παιδείας, Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

κα. Αν. Διαμαντοπούλου

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις στους διορισμούς των πολύτεκνων εκπαιδευτικών.  

 

Έγγραφο της  Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

Απάντηση Υπουργείου

Ο Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ