Αναφορά: "Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Εκτύπωσης και Αξιών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών"

Αναφορά: "Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Εκτύπωσης και Αξιών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών"

Αρ. Πρωτ. 3099/27.05.2010

Προς Υπουργό:

Οικονομικών

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

 

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Εκτύπωσης και Αξιών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών, σχετικά με την μεταστέγαση της ΥΕΕΑΔ.  

 'Εγγραφο  του Συλλόγου Εργαζομένων στην Υπηρεσία Εκτύπωσης και Αξιών Δημοσίου του Υπουργείου Οικονομικών

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

  -Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ