Αναφορά: "Αίτημα Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών"

Αναφορά: "Αίτημα Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών"

ΠΑΒ 3100/27.05.2010

Προς Υπουργό:

Οικονομικών

κ. Γ. Παπακωνσταντίνου

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο υπαλλήλου του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, αναφορικά με τις περικοπές αποδοχών υπαλλήλων που εργάζονται με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου και απασχολούνται σε Ν.Π.Ι.Δ..  

Έγγραφο Ινστιτούτου Γεωλόγων και Μεταλλευτικών Ερευνών

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

  -Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ