Αναφορά: "Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών"

Αναφορά: "Αίτημα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών"

ΠΑΒ 3015/21.05.2010

Προς Υπουργό:

Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

κα. Άννα Διαμαντοπούλου

ΑΝΑΦΟΡΑ

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών, με το οποίο επισημαίνεται το ζήτημα που προκύπτει αναφορικά με τη συστέγαση των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης με άλλα εκπαιδευτήρια. 

 

Έγγραφο Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

-Ο-

Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ