Αναφορά "Υπηρεσιακές ανάγκες Αστυνομικών Τμημάτων Νομού Θεσσαλονίκης"

Αναφορά "Υπηρεσιακές ανάγκες Αστυνομικών Τμημάτων Νομού Θεσσαλονίκης"

ΠΑΒ 2686/30.04.2010

Προς:

- Υπουργό Προστασίας του Πολίτη

 

Σας υποβάλλω συνημμένα έγγραφο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης, με το οποίο επισημαίνονται οι αδυναμίες και οι υπηρεσιακές ανάγκες που αντιμετωπίζουν τα Αστυνομικά Τμήματα του Νομού Θεσσαλονίκης και ζητείται η πλήρωση των κενών οργανικών θέσεων των Τμημάτων αυτών.

Έγγραφο Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομού Θεσσαλονίκης

Απάντηση Υπουργείου

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

Ο Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ