Αναφορά "Ψήφισμα Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης"

Αναφορά "Ψήφισμα Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης"

ΠΑΒ 2685/30.04.2010

Προς:

- Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

- Υπουργό Οικονομικών

- Υπουργό Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

 

Σας υποβάλλω συνημμένα ψήφισμα του Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης «Οι Άγιοι Πάντες», με το οποίο επισημαίνεται το δημογραφικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει η χώρα μας και ζητείται η λήψη μέτρων για τους Πολύτεκνους Γονείς.

Ψήφισμα Κεντρικού Συλλόγου Πολυτέκνων Γονέων Νομού Θεσσαλονίκης "Οι Αγ. Πάντες" 

Απαντήσεις Υπουργείων

Παρακαλώ για τις δικές σας ενέργειες.

 

Ο Βουλευτής

ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ