Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το Μέτρο 125Α

Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων προς Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για το Μέτρο 125Α

ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αρ. Πρ. 320/3.03.2010

Προς

Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Παρακαλούμε όπως μας καταθέσετε όλες τις αποφάσεις ένταξης-προέγκρισης-προκήρυξης και διάθεσης πιστώσεων του μέτρου 125Α (Δημοσίων Έργων) της Δ' προγραμματικής Περιόδου από 31/06/2008 έως σήμερα, ονομαστικά και με τις αντίστοιχες ημερομηνίες και το συνολικό κόστος του κάθε έργου.

 

Απάντηση Υπουργείου

Οι αιτούντες

 • Κιλτίδης Κωνσταντίνος
 • Καράογλου Θεόδωρος
 • Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος
 • Τσιάρας Κωνσταντίνος
 • Βαγιωνάς Γιώργος
 • Κόλλιας Κωνσταντίνος
 • Κόλλια Μαρία
 • Κοντογιάννης Γιώργος
 • Γιαννάκης Μιχάλης
 • Παπαδόπουλος Μιχάλης
 • Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
 •