Υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» - ολοκληρωμένη στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη

Υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» - ολοκληρωμένη στρατηγική για την αγροτική ανάπτυξη

Προς Υπουργούς:

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κα Κατερίνα Μπατζελή

- Οικονομικών  κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κα Τίνα Μπιρμπίλη

 

Αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ανοιχτής διακυβέρνησης από τις 03.03.10 το σχέδιο νόμου «Αποκέντρωση, Απλοποίηση και Ενίσχυση της Αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013 και άλλες διατάξεις», προκειμένου να ξεκινήσει η δημόσια διαβούλευση για την αναμόρφωση του ΕΣΠΑ. 

Σχετικά με το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», παρότι η απορρόφηση έως σήμερα είναι πολύ χαμηλή, καταργείται η Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων του ΠΑΑ με τα Περιφερειακά Προγράμματα και αλλάζουν τα ονόματα των υπολοίπων.  Ουσιαστικά, αποτελεί μια αλλαγή γραφειοκρατικού τύπου, χωρίς περιεχόμενο, αφού δε συνοδεύεται από ανάθεση αρμοδιοτήτων για νέες δράσεις.

Επειδή το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» έχει ανάγκη πρόσθετων πόρων με αύξηση της εθνικής συμμετοχής, τουλάχιστον στα επίπεδα του Γ' ΚΠΣ και όχι αυτής της αναθεώρησης,

Επειδή χρειάζεται να δοθεί πολιτική κατεύθυνση στην επιτάχυνση των διαδικασιών και όχι να ακυρώνονται προκηρύξεις στα Προγράμματα Βελτίωσης του περιβάλλοντος και της υπαίθρου, Διαφοροποίησης και βελτίωσης της ποιότητας ζωής και Δημοσίων Έργων,

Επειδή στην περίοδο της οικονομικής κρίσης με κύρια χαρακτηριστικά την κλιμάκωση του ελλείμματος και του χρέους, αλλά και τη μείωση της ανταγωνιστικότητας, η ομαλή υλοποίηση του Προγράμματος «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» θα ανακούφιζε σημαντικά τη δοκιμαζόμενη οικονομία μας και τον αγροτικό τομέα, 

Επειδή οι ανάγκες ενημέρωσης για την υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» είναι τεράστιες, ζητάμε από την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ να απαντηθούν τα παρακάτω δέκα εννέα (19) ερωτήματα και να κατατεθούν τα σχετικά στοιχεία,

 Επερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

 • Είναι στις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας να κινηθεί συντεταγμένα και με βάση το Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης για τη χάραξη μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την αγροτική ανάπτυξη;
 • Ποιες οι αναπτυξιακές προτεραιότητές σας και ποιες οι πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει μέχρι σήμερα προς την κατεύθυνση αυτή;
 • Γιατί ενώ είχαν ολοκληρωθεί από την κυβέρνηση της Ν.Δ. όλες οι απαραίτητες προπαρασκευαστικές εργασίες και είχαν ληφθεί όλες οι εγκρίσεις της Ε.Ε., μέχρι σήμερα δεν έχουν προκηρυχθεί δράσεις του Άξονα 2 στην κατεύθυνση «Βελτίωσης του περιβάλλοντος και της υπαίθρου», όπως η Βιολογική Γεωργία και Κτηνοτροφία, η απονιτροποίηση και η ενίσχυση της ολοκληρωμένης διαχείρισης;
 • Πότε προβλέπεται να ανακοινωθούν και να προκηρυχθούν μέτρα και δράσεις για την προστασία των δασών και του δασικού περιβάλλοντος, ενόψει μάλιστα και του επερχόμενου θέρους;
 • Πότε προβλέπεται να ολοκληρωθούν οι σχετικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ), για τη διαχείριση των περιοχών NATURA 2000;
 • Επειδή βασική προϋπόθεση για την αγροτική ανάπτυξη είναι η εξασφάλιση των υδάτινων πόρων και η ορθολογική χρήση τους, πότε θα ξεκινήσει ξανά το «Πρόγραμμα Αναβάθμισης των Υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης»  μέσω του Μέτρου 125 που σας παρέδωσε η κυβέρνηση της Ν.Δ. και εσείς το διακόψατε;
 • Θα αναλάβει η κυβέρνηση πρωτοβουλία για τη διαχείριση των υδάτων σε Περιφερειακό επίπεδο, όπως ορίζει η οδηγία 2000/60;
 • Πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση του Μέτρου 114 - «Χρήση υπηρεσιών παροχής γεωργικών συμβουλών στην εκμετάλλευση και παροχή δασοκομικών συμβουλών» που περιμένουν όλοι οι επιστήμονες γεωτεχνικοί και οι αγρότες και είχε προκηρύξει κατά προτεραιότητα η κυβέρνηση της Ν.Δ., καλώντας τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις από 25.10.08 έως 31.12.08;
 • Πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση του Μέτρου 121 - «Εκσυγχρονισμός γεωργικών εκμεταλλεύσεων» (Σχέδια Βελτίωσης) που επίσης περιμένουν όλοι οι αγρότες και επιστήμονες γεωτεχνικοί και είχε προκηρύξει κατά προτεραιότητα η κυβέρνηση της Ν.Δ., περιλαμβάνοντας ενισχύσεις σε υλικές -πάγια- και άυλες επενδύσεις όπως κατασκευή, αγορά ή χρονομίσθωση νέου μηχανικού και μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών, εξοπλισμός πληροφορικής και επικοινωνιών κλπ.;
 • Πότε θα ξεκινήσει η νέα προκήρυξη του Μέτρου 123 - «Αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων» και πότε θα αρχίσει η αξιολόγηση των φακέλων (μεταποίηση και εμπορία των αγροτικών προϊόντων) που είχε προκηρύξει κατά προτεραιότητα η κυβέρνηση της Ν.Δ., περιλαμβάνοντας ενισχύσεις σε υλικές ή/και άυλες επενδύσεις όπως κατασκευή, αγορά ή χρονομίσθωση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού και υποδομών και γενικά κόστη;
 • Θα συνεχιστεί η στήριξη νέων γεωργών για την εγκατάστασή τους στην γεωργία με την μορφή χορήγησης κεφαλαίου και με άλλες προκηρύξεις, πέραν αυτής του Ιανουαρίου 2009;
 • Είναι πρόθεσή σας, όπως προκύπτει από τα Δελτία Τύπου, να μειώσετε το ύψος της επιδότησης σε προκήρυξη που βρίσκεται σε εξέλιξη και αν αυτό συμβαίνει, σε ποια νομική βάση στηρίζεται;
 • Πότε θα ξεκινήσει η υλοποίηση του Άξονα 3 του ΠΑΑ «Ποιότητα ζωής στις αγροτικές περιοχές και διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας» που αφορά τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των αγροτικών περιοχών -ορεινές, μειονεκτικές, πεδινές- και τη διαφοροποίηση της αγροτικής οικονομίας;
 • Είναι όντως ανάμεσα στις προθέσεις του ΥπΑΑ&Τ -όπως διαδίδεται- να ματαιωθεί η εφαρμογή των Μέτρων του ΠΑΑ που αφορά κυρίως αγροτικές περιοχές παρέμβασης των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ) του Ε.Π. «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της Υπαίθρου 2000-2006» (ΕΠΑΑ-ΑΥ) και των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ) 2000-2006, σε συνέχεια των αναπτυξιακών μελετών που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο εφαρμογής αυτών από την τότε κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ;
 • Πότε θα αρχίσει η υλοποίηση μέτρων του Άξονα 4 (Προσέγγιση LEADER), μέσα από τις ΟΤΔ (Ομάδες Τοπικής Δράσεις);
 • Υπάρχει συντονισμός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ενδεχόμενων ακραίων καιρικών φαινομένων που μπορεί να ενσκήψουν στην Ελλάδα στο άμεσο μέλλον;
 • Θα αποζημιωθούν έγκαιρα με ακριβείς καταγραφές από τον ΕΛΓΑ οι αγρότες για τις καταστροφές που έχουν υποστεί, ή έχει δοθεί κατεύθυνση -όπως λέγεται- να περιορισθούν οι αποζημιώσεις για να ελαχιστοποιηθεί το οικονομικό άνοιγμα του ΕΛΓΑ με διακοπή ή περιορισμό της κρατικής δανειοδότησης;
 • Ποια επιπλέον μέτρα ενίσχυσης προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση εν όψει και του λεγόμενου «Ελέγχου Υγείας» της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Υπάρχει βούληση για τη διατήρηση ή και αύξηση του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, και αν ναι, έχουν δοθεί με σαφήνεια εντολές σε όλους τους παράγοντες της Κεντρικής Διοίκησης για τη λήψη μέτρων που θα εγγυώνται την πλήρη υλοποίηση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007- 2013 «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ», σύμφωνα με το Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, ακόμη και με αύξηση της άμεσης εθνικής χρηματοδότησης;
 • Οι επερωτώντες βουλευτές:

  Κόλλιας Κωνσταντίνος

  Καράογλου Θεόδωρος

  Κασαπίδης Γεώργιος

  Χαλκίδης Μιχάλης

  Λυκουρέντζος Ανδρέας

  Μουσουρούλης Κωνσταντίνος

  Παναγιωτόπουλος Νικόλαος

  Χαρακόπουλος Μάξιμος

  Σταϊκούρας Χρήστος

  Κωνσταντινίδης Ευστάθιος

  Κοντός Αλέξανδρος

  Αναστασιάδης Σάββας

  Γαληνός Σπυρίδων

  Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος

  Τσιάρας Κωνσταντίνος

  Ανδριανός Ιωάννης