2,2 δις Ευρώ «αναμένουν αίτημα της Ελλάδας για Αγροτική Ανάπτυξη». Αδιανόητη καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

2,2 δις Ευρώ «αναμένουν αίτημα της Ελλάδας για Αγροτική Ανάπτυξη». Αδιανόητη καθυστέρηση από πλευράς Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αρ. Πρωτ. Επερωτήσεων: 25

Αρ. Πρωτ. Επίκαιρων Επερωτήσεων: 15

Ημερομηνία Κατάθεσης: 23.02.2012

 

Προς Υπουργό:

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων                                      

 

Η άνευ προηγουμένου παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση και η άνευ προηγουμένου οικονομική ύφεση έχουν πλήξει σήμερα σοβαρά την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα στην Ε.Ε. Παράλληλα έχουν προκαλέσει έντονη επιδείνωση των χρηματοπιστωτικών και οικονομικών συνθηκών σε πολλά κράτη μέλη.

Η Ελλάδα αντιμετώπιζε σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά στη χρηματοοικονομική της σταθερότητα, ήδη, πριν από τη θέσπιση του ευρωπαϊκού μηχανισμού χρηματοοικονομικής σταθεροποίησης.

Η πίεση που ασκήθηκε στους εθνικούς χρηματοοικονομικούς πόρους ορισμένων Κ/Μ (Ιρλανδία, Πορτογαλία. Ελλάδα, Ουγγαρία, Λετονία και Ρουμανία), ανάγκασε την Επιτροπή να λάβει επιπρόσθετα μέτρα ανακούφισης, μέσω της μέγιστης και βέλτιστης χρήσης των χρηματοδοτικών πόρων από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης («ΕΓΤΑΑ»).

Στις 23 και 24 Ιουνίου 2011, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρέτισε την πρόθεση της Επιτροπής να ενισχύσει τις συνέργιες μεταξύ του προγράμματος δανεισμού για την Ελλάδα και των ταμείων της Ένωσης. Υποστήριξε όλες τις προσπάθειες για την ενίσχυση της ικανότητας της Ελλάδας να απορροφήσει πόρους της Ένωσης, προκειμένου να τονωθούν η ανάπτυξη και η απασχόληση, εστιάζοντας την προσοχή εκ νέου στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Έτσι, στις 19ης Δεκεμβρίου 2011 δημοσίευσε τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ  (ΕΕ)  αριθ. 1312/2011 ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, σχετικά με τη δημοσιονομική διαχείριση για ορισμένα κράτη μέλη τα οποία αντιμετωπίζουν ή απειλούνται με σοβαρές δυσκολίες σε σχέση με τη χρηματοοικονομική τους σταθερότητα.

Ο ανωτέρω Κανονισμός προβλέπει, παρέκκλιση σύμφωνα με την οποία το ποσοστό συνεισφοράς του ΕΓΤΑΑ μπορεί να αυξηθεί, κατ' ανώτατο όριο, έως 95% της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης, στις επιλέξιμες για τον στόχο σύγκλισης περιφέρειες (μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα), τις εξόχως απόκεντρες περιοχές και τα μικρά νησιά του Αιγαίου, προκειμένου να υποστηριχθεί η επιτάχυνση των επενδύσεων στα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη.

Αυτό σημαίνει, για τα ελληνικά δεδομένα, ότι ποσό 2.222.000.382 ευρώ θα μπορούσαν άμεσα να εκταμιεθούν από το ΕΓΤΑΑ και να αξιοποιηθούν μέχρι το 2013. Σήμερα στην Ελλάδα για το πρόγραμμα 2007-2013 έχει ήδη καταβληθεί ποσό ύψους 1.684.228.042 ευρώ (43,11%) από τη συνολική συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (ύψους 3.906.228.424 ευρώ).

Ένα κράτος μέλος που επιθυμεί να κάνει χρήση αυτής της παρέκκλισης πρέπει να υποβάλλει αίτηση στην Επιτροπή προκειμένου να τροποποιήσει αναλόγως το εθνικό πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης.

Μάλιστα η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα υιοθέτησε την ανωτέρω πρόταση προκειμένου να δώσει στα Κ/Μ με δημοσιονομικές δυσκολίες, να εκμεταλλευτούν  αυτή την ευκαιρία όσο καλύτερα γίνεται.

Επειδή, ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καθηγητής κ. Γιώργος Παπαστάμκος, είχε επισημάνει σε ανακοίνωση τύπου, ήδη από την 13η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα κατά την οποία είχε υιοθετηθεί από την Ολομέλεια του ΕΚ η σχετική νομοθετική πράξη, την αναγκαιότητα  "άμεσης εκπόνησης εκ μέρους των ελληνικών αρχών ενός στοχευμένου αναθεωρημένου προγράμματος, ώστε να διασφαλισθεί, έστω και την ύστατη αυτή ώρα, η μέγιστη απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων υπέρ της Ελλάδος της υπαίθρου με πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη ζητούμενη αναπτυξιακή δυναμική της χώρας".

Επειδή, σε σχετικό του ερώτημα που κατέθεσε προς τον αρμόδιο Επίτροπο Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Dacian Ciolos, έλαβε την απάντηση, ότι οι ελληνικές αρχές δεν έχουν καταθέσει επίσημο αίτημα περί τροποποίησης του εθνικού τους προγράμματος, 

Επειδή, η Επιτροπή, από πλευράς της, είχε παροτρύνει τα ενδιαφερόμενα Κ/Μ να ξεκινήσουν τις διαπραγματεύσεις τροποποίησης των εθνικών τους προγραμμάτων λίγο μετά την κατάθεση της νέας πρότασης (01-08-2011) και την έναρξη της συζήτησης του νέου Κανονισμού στις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, προκειμένου να δώσει την ευκαιρία σ' αυτά να κερδίσουν χρόνο,

Επειδή, σήμερα, πέντε μήνες, περίπου, μετά την έναρξη των διαβουλεύσεων και ενώ ο νέος Κανονισμός έχει ήδη δημοσιευθεί στην επίσημη εφημερίδα της Ένωσης, η Ελλάδα δυστυχώς δεν έχει ακόμη καταθέσει αναθεωρημένο σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα περίπου 2,2 δις ευρώ να παραμένουν αναξιοποίητα στο ΕΓΤΑΑ,

Επειδή, η τελευταία επιτροπή παρακολούθησης έγινε τον Δεκέμβριο του 2010, ενώ σύμφωνα με τον Κανονισμό πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο,

ερωτάται ο κ. Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:

- Θα καταθέσει επιτέλους η Ελλάδα αναθεωρημένο, στοχευμένο, πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης προκειμένου άμεσα να εκμεταλλευτεί το ποσό των 2,2 δις ευρώ, να δοθεί μια ανάσα στην ελληνική γεωργία, σε μια περίοδο που ο Έλληνας γεωργός πλήττεται από ιδιαίτερα βαθιά οικονομική κρίση και βρίσκεται σε πλήρη αδυναμία να αντεπεξέλθει στο κόστος της καθημερινότητας;

- Που οφείλετε αυτή η μεγάλη αδράνεια του Υπουργείου;

 

- Σε περίπτωση κατάθεσης αναθεωρημένου εθνικού προγράμματος στις υπηρεσίες της Επιτροπής, ποιους τομείς από το ισχύον πρόγραμμα «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» προτίθεται το Υπουργείο να τροποποιήσει και ποιες προτεραιότητες τίθενται την περίοδο αυτή;

 

- Πότε προγραμματίζεται να γίνει η επόμενη επιτροπή παρακολούθησης του Προγράμματος Αλέξανδρος Μπαλτατζής;

ΟΙ ΕΠΕΡΩΤΩΝΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΕΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙΔΗΣ

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΑΟΓΛΟΥ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΙΑΡΑΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΑΞΙΜΟΣ ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΣΟΥΛΑΣ