Αντιπλημμυρικά έργα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Αντιπλημμυρικά έργα στο Καλοχώρι Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρ. 5597/30.11.2004

Προς:
- κo Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Στο Δημοτικό Διαμέρισμα Καλοχωρίου του Δήμου Εχεδώρου Νομού Θεσσαλονίκης λόγω της υπερβολικής και ανεξέλεγκτης σε πολλές περιπτώσεις άντλησης νερού από τον τότε Οργανισμό Ύδρευσης Θεσσαλονίκης, σημερινή Ε.Υ.Α.Θ., το έδαφος υποχώρησε, φθάνοντας σήμερα να είναι περίπου 1,5 μέτρο κάτω από τη στάθμη της θάλασσας. Το 1968, λοιπόν, κατασκευάσθηκε το πρώτο φράγμα, το οποίο όμως λόγω της συνεχιζόμενης υπεράντλησης δεν επαρκούσε και έτσι το 1984, κατασκευάστηκε το ανατολικό ανάχωμα στο θαλάσσιο "μέτωπο" του Καλοχωρίου για την προστασία του οικισμού και των επιχειρήσεων. Όμως από τα τρία συνολικά χιλιόμετρα του αναχώματος, τα 700 μέτρα δεν έχουν ολοκληρωθεί, καθώς δεν έχουν τοποθετηθεί μεγάλες πέτρες λατομείων, με αποτέλεσμα τα χώματα να υποχωρούν προς τη θάλασσα.

Επιπλέον, απαιτείται ενίσχυση και του δυτικού αναχώματος, σε μήκος περίπου 2,5 χλμ για να μην κινδυνεύσουν από πλημμύρες 15.000 περίπου στρέμματα αγροτικών καλλιεργειών της Σίνδου, Χαλάστρας και Καλοχωρίου, ακόμη και η εθνική οδός Θεσσαλονίκης - Κατερίνης, όπου μπορούν σε περίπτωση που "σπάσουν" τα αναχώματα να φτάσουν τα νερά της θάλασσας.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων:


Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πολύ σοβαρό αυτό πρόβλημα με τα προστατευτικά απ΄ τη θάλασσα αναχώματα του Καλοχωρίου, που κινδυνεύει σε περίπτωση πλημμύρων να καταστρέψει τεράστιες περιουσίες, αγροτικές καλλιέργειες, ακόμη - ακόμη και ανθρώπινες ζωές;

Απάντηση Υπουργείου