Αθέμιτος ανταγωνισμός από παράνομες και μη εισαγωγές Κινέζικων προϊόντων

Αθέμιτος ανταγωνισμός από παράνομες και μη εισαγωγές Κινέζικων προϊόντων

Αρ. Πρωτ. 5595/30.11.2004

Προς:
- κο Υπουργό Ανάπτυξης


Η αυξητική πορεία της μεγέθυνσης, κυρίως σε όγκο, λιανικού εμπορίου προϊόντων κινέζικης φαινομενικά προέλευσης, μεγεθύνει τον αθέμιτο ανταγωνισμό σε βάρος της Ελληνικής βιοτεχνικής παραγωγής.

Από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες προκύπτει ότι τα προϊόντα αυτά εντάσσονται στο καθεστώς της ενδοκοινοτικής διακίνησης (πιθανολογουμένως και παράνομων) μέσω εισαγωγής τους στο κοινοτικό έδαφος από την Ιταλία.
Οι εξευτελιστικές τιμές στις οποίες πωλούνται τα «κινέζικα» αυτά προϊόντα, δημιουργούν πολλά ερωτήματα για τη διαμόρφωση του ύψους των τιμών λιανικής, αν υπολογιστεί το κόστος παραγωγής, οι πρώτες ύλες, το κόστος μεταφοράς καθώς και οι δασμοί εισαγωγής, που δε θα μπορούσαν όλα αυτά με κανένα τρόπο να διαμορφώσουν τέτοιες τιμές λιανικής.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Ανάπτυξης


- Πως μπορούν τα προϊόντα αυτά να πωλούνται σε τόσο εξευτελιστικά χαμηλές τιμές λιανικής; Μήπως υποκρύπτονται κρατικές εξαγωγικές επιχορηγήσεις από τη χώρα προέλευσής τους με στόχο την αφάνιση του εγχώριου εμπορίου και της εγχώριας βιοτεχνικής παραγωγής και τελικό σκοπό την πλήρη επικράτηση των προϊόντων αυτών;
- Έχει διερευνηθεί η πραγματική προέλευση τους και με ποιο τρόπο μετατρέπονται σε κοινοτικά τα προϊόντα αυτά;
- Επίσης, εάν και εφόσον υποστηρίζονται τα προϊόντα αυτά από εξαγωγικές εθνικές επιδοτήσεις, μήπως παραβαίνουν διατάξεις και Συνθήκες για την απελευθέρωση του Παγκόσμιου Εμπορίου (ΠΟΕ),τις οποίες και η χώρα προέλευσης τους έχει υπογράψει;

Απάντηση Υπουργείου