Αξιοποίηση Κέντρου Επεξεργασίας καπνού

Αξιοποίηση Κέντρου Επεξεργασίας καπνού

Αρ. Πρωτ. 5598/30.11.2004

Προς:
- κο Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων


Στα τέλη της δεκαετίας του 1980, στο Ζαγκλιβέρι Θεσσαλονίκης, μια ημιορεινή κωμόπολη 2.500 περίπου κατοίκων, που η αποκλειστική απασχόληση των κατοίκων του είναι η καλλιέργεια καπνών τύπου Μπασμά, ολοκληρώθηκε από τον τότε Εθνικό Οργανισμό Καπνού, η κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Καπνού, που σκοπό είχε να συγκεντρώνει τα καπνά της ευρύτερης περιοχής για να τα επεξεργάζεται πρωτογενώς στο εργοστάσιο που υπάρχει και στη συνέχεια να τα αποθηκεύει ως την τελική πώλησή τους στις τέσσερις μεγάλες αποθήκες συνολικού εμβαδού 24.000 τ.μ. Με τον τρόπο αυτό τα 2 - 3 πρώτα χρόνια από το 1990 έως το 1993 υπήρξε προσφορά εργασίας σε περισσότερους από 200 πολίτες της ευρύτερης περιοχής Ζαγκλιβερίου, γεγονός που ανακούφισε την περιοχή και "έδωσε" ελπίδες ότι υπάρχει δυνατότητα μιας αναπτυξιακής προοπτικής του τόπου. Όταν όμως απ΄ το 1993 και μετά σταμάτησε η παρέμβαση του Εθνικού Οργανισμού Καπνού, αυτόματα το Κέντρο Επεξεργασίας Καπνού Ζαγκλιβερίου σταμάτησε να λειτουργεί, με τις αυτονόητες αρνητικές συνέπειες στην τοπική οικονομία της περιοχής.

Μετά από λίγα χρόνια, το Κέντρο Επεξεργασίας Καπνού εκμισθώθηκε σε ιδιώτη Καπνέμπορο, ο οποίος λειτούργησε προσωρινά το εργοστάσιο επεξεργασίας καπνού, απασχολώντας λίγους σχετικά κατοίκους της περιοχής. Όμως γρήγορα σταμάτησε τη λειτουργία του εργοστασίου και αρκέστηκε στη χρήση μόνο των αποθηκών, κάτι που και αυτό αναμένεται ως το τέλος του χρόνου να σταματήσει οριστικά μια που και η σχετική μίσθωση τελειώνει και ο καπνέμπορος δεν δείχνει ενδιαφέρον για το Κέντρο Επεξεργασίας Καπνού.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων:


- Πώς σκοπεύει να αντιμετωπίσει το παραπάνω πρόβλημα, και αν υπάρχει η δυνατότητα για να μην παραμένει κλειστό και απαξιώνεται καθημερινά το Κέντρο Επεξεργασίας Καπνού στο Ζαγκλιβέρι, μια επένδυση για την οποία το κράτος δαπάνησε δισεκατομμύρια δραχμών, να εκποιήσει σε λογικό τίμημα το ακίνητο, με την προοπτική λειτουργίας του εργοστασίου Καπνού ή της χρήσης των αποθηκών, κάτι που θα προσφέρει ουσιαστικά στην οικονομία της περιοχής, που αντιμετωπίζει το τεράστιο πρόβλημα της ανεργίας και της φτώχειας;
- Σε περίπτωση που η ακολουθούμενη Ευρωπαϊκή πολιτική είναι κατά της καλλιέργειας του καπνού, άρα η χρήση του συγκεκριμένου εργοστασίου είναι χωρίς ενδιαφέρον για καπνέμπορους, αν υπάρχει η προοπτική εκποίησης των εγκαταστάσεων αυτών σε ιδιώτες επενδυτές για άλλη βιομηχανική - βιοτεχνική χρήση;

Πάντως σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να μείνει αναξιοποίητο και εγκαταλελειμμένο ένα τόσο μεγάλης περιουσιακής αξίας ακίνητο του Δημοσίου, γιατί αυτό θα είναι οδυνηρό όχι μόνο για την τοπική Οικονομία, αλλά επιζήμιο και για την Εθνική Οικονομία γενικότερα.

Απάντηση Υπουργείου