Περιοχές ευάλωτες σε πλημμύρες σε διάφορους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης

Περιοχές ευάλωτες σε πλημμύρες σε διάφορους Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 4718/03.11.2004

Προς:
- κο Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Μεγάλη απειλή τα τελευταία χρόνια αποτελούν οι πλημμύρες σε διάφορες περιοχές του νομού Θεσσαλονίκης. Οι ξαφνικές δυνατές νεροποντές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα σε περιοχές που η μορφολογία του εδάφους δεν βοηθά, ή δεν υπάρχουν δίκτυα αποχέτευσης όμβριων υδάτων, ή τα υπάρχοντα φρεάτια δεν επαρκούν για την απομάκρυνση των όμβριων υδάτων.

Σε πολλές περιπτώσεις τα συνεργεία καθαρισμού των φρεατίων αποδεικνύονται εξαιρετικά λίγα για να προλάβουν να καθαρίσουν όλα τα φρεάτια από τα σκουπίδια. Ιδιαίτερο πρόβλημα αντιμετωπίζουν οι περιοχές της Περαίας, των Νέων Επιβατών, καθώς και στον Δήμο Αγίου Γεωργίου το δημοτικό διαμέρισμα των Βρασνών.
Ο επαρκής εξοπλισμός, που να μπορεί να καλύψει τις ανάγκες άντλησης υδάτων, γίνεται πλέον επιτακτική ανάγκη, καθώς επίσης και η άμεση κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στις προαναφερθείσες περιοχές.

Μετά από τα παραπάνω, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


- Πώς μπορεί το Υπουργείο να συμβάλλει στην αντιμετώπιση αυτής της απειλής για τον νομό Θεσσαλονίκης;

- Υπάρχει η δυνατότητα να διατεθούν τα απαραίτητα κονδύλια για τα αντιπλημμυρικά έργα και για επαρκή εξοπλισμό άντλησης υδάτων για τον νομό Θεσσαλονίκης;