Ελλιπής Αστυνόμευση σε Περιφερειακούς Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης

Ελλιπής Αστυνόμευση σε Περιφερειακούς Δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 3728/05.10.2004

Προς:
- κo Υπουργό Δημόσιας Τάξης


Σε αρκετούς περιφερειακούς δήμους του Νομού Θεσσαλονίκης (Δ. Νέας Μηχανιώνας, Δ. Πύλαίας, Δ. Χορτιάτη, Δ. Ωραιοκάστρου) τα τελευταία χρόνια παρατηρείται συνεχής ανάπτυξη με την επέκταση του πολεοδομικού σχεδίου αλλά και την αύξηση του πληθυσμού τους. Η ανάπτυξη όμως αυτή έχει δημιουργήσει και αρκετά προβλήματα.

Μεταξύ άλλων την αδυναμία αστυνόμευσης των παραπάνω δήμων από τα αρμόδια αστυνομικά τμήματα. Παρά τις μεγάλες προσπάθειες που καταβάλλονται από τις Διευθύνσεις των τμημάτων, το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκεί προκειμένου να ανταπεξέλθει στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των πολιτών που κατοικούν στους Δήμους αυτούς. Έτσι προκύπτουν αρκετά προβλήματα ασφάλειας των κατοίκων, πολλά εκ των οποίων δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Δημόσιας Τάξης:


- Αν σκοπεύει στα πλαίσια αναδιάρθρωσης της Ελληνικής Αστυνομίας να προχωρήσει στη δημιουργία νέων Αστυνομικών Τμημάτων, τα οποία θα συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην κατάλληλη και έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων ασφαλείας που υπάρχουν στους παραπάνω αναφερόμενους Δήμους.

Απάντηση Υπουργείου