Έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης

Έλλειψη πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκινήτων στο Νομό Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 3726/05.10.2004

Προς:
- κo Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών


Μεγάλη καθυστέρηση παρατηρείται τους τελευταίους μήνες στην παράδοση των μεταλλικών πινακίδων από το Υπουργείο Μεταφορών στα νέα οχήματα που κυκλοφορούν στο Νομό Θεσσαλονίκης. Η αύξηση των νέων οχημάτων στους δρόμους της πόλης ήταν ραγδαία αφού κατατέθηκαν ήδη πάνω από 2.500 αιτήσεις για έκδοση πινακίδων.

Επιπλέον, η ανάδοχος εταιρεία που επιλέχθηκε μετά από διαγωνισμό καθυστερεί να τυπώσει και να παραδώσει τις πινακίδες αυτές. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι οι κάτοχοι των νέων αυτοκινήτων να καταφεύγουν σε πρόχειρες λύσεις, φτιάχνοντας αυτοσχέδιες χάρτινες πινακίδες που συνοδεύονται από ένα σημείωμα νομιμότητας από τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών. Τέτοιου είδους όμως ενέργειες δεν οδηγούν στη λύση του προβλήματος, αφού και παράνομες είναι και δεν βοηθούν στην όσο το δυνατόν γρηγορότερη και ουσιαστική εξυπηρέτηση των πολιτών του Νομού μας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Μεταφορών και Επικοινωνιών


- Πού οφείλεται αυτή η ταλαιπωρία των πολιτών, οι οποίοι αναγκάζονται για αρκετό διάστημα να κυκλοφορούν με πρόχειρες χειρόγραφες πινακίδες και πως σκοπεύει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό των πολιτών του Νομού Θεσσαλονίκης;

- Μήπως η πρόχειρη λύση που βρέθηκε, να χορηγείται δηλαδή στους κατόχους νέων αυτοκινήτων σημείωμα νομιμότητας μέχρι να παραλάβουν τις μεταλλικές πινακίδες, δεν οδηγεί στη λύση του προβλήματος αλλά στην επανάπαυση κάποιων αρμοδίων και στη διαιώνιση μιας παράνομης - απαράδεκτης κατάστασης;

Απάντηση Υπουργείου