Παράνομες χωματερές νεκρών ζώων στο νομό Θεσσαλονίκης

Παράνομες χωματερές νεκρών ζώων στο νομό Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 3725/05.10.2004

Προς:
- κο Υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


Μεγάλες διαστάσεις έχει πάρει το πρόβλημα με τις αυτοσχέδιες χωματερές ζώων στο νομό Θεσσαλονίκης. Ιδιαίτερα σε δήμους της Β΄ Περιφέρειας, όπου υπάρχουν πολλές κτηνοτροφικές μονάδες, έχουν δημιουργηθεί άτυπες χωματερές στις οποίες οι κτηνοτρόφοι μεταφέρουν νεκρά ζώα που πέθαναν λόγω κάποιας ασθένειας. Έτσι, ορισμένοι από τους δήμους αναγκάζονται οι ίδιοι να προχωρήσουν στην περισυλλογή και στον ενταφιασμό θανόντων ζώων.

Ωστόσο, δεν υπάρχουν πουθενά στο νομό οι απαραίτητες υποδομές για την περισυλλογή και την καύση των νεκρών ζώων, αφού η πολιτεία τόσα χρόνια δεν μερίμνησε για τη δημιουργία ειδικών χώρων υγειονομικής ταφής. Γίνεται, λοιπόν, αντιληπτό ότι οι παράνομες αυτές χωματερές υποβαθμίζουν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον, αλλά ταυτόχρονα απειλούν και τη δημόσια υγεία.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων


- Αποτελεί βραχυπρόθεσμο στόχο του υπουργείου η διάθεση κονδυλίων στους δήμους και τη Νομαρχία Θεσσαλονίκης προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για τη δημιουργία ενός οργανωμένου χώρου, όπου θα θάβονται τα ζώα τηρώντας όλους τους κανόνες υγιεινής;

Απάντηση Υπουργείου