Επέκταση των Αστικών Συγκοινωνιών στο Νομό Θεσσαλονίκης

Επέκταση των Αστικών Συγκοινωνιών στο Νομό Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 3733/05.10.2004

Προς:
- κo Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών


Από τον Σεπτέμβριο του 2003 πραγματοποιήθηκε στο νομό Θεσσαλονίκης μια σημαντική μεταβολή στις Δημόσιες συγκοινωνίες. Συγκεκριμένα, αρκετοί από τους Δήμους του Νομού μας που εξυπηρετούνταν από το ΚΤΕΛ απέκτησαν αστική συγκοινωνία, με την επέκταση της ζώνης ευθύνης και την ένταξη τους στον Ο.Α.Σ.Θ. Με τον τρόπο αυτό, είναι σαφές ότι βελτιώθηκαν οι συγκοινωνίες στους Δήμους αυτούς, χάρη στα πυκνότερα αλλά και φθηνότερα δρομολόγια του Ο.Α.Σ.Θ. προς τις περιοχές αυτές. Με την αλλαγή όμως αυτή δημιουργήθηκαν και πολλά άλλα προβλήματα. Αρχικά περιορίστηκε σημαντικά το ποσοστό του πληθυσμού που απέμεινε και εξυπηρετείται από το ΚΤΕΛ. Έτσι μειώθηκαν κατά πολύ τα έσοδα του ΚΤΕΛ ενώ απολύθηκαν και αρκετοί από τους εργαζομένους οι οποίοι χαρακτηρίστηκαν ως υπεράριθμοι, επιτείνοντας έτσι το οξύτατο πρόβλημα ανεργίας που ο Νομός Θεσσαλονίκης αντιμετωπίζει. Από την άλλη είναι προφανές ότι πραγματοποιείται μια κοινωνική αδικία μεταξύ των κατοίκων γειτονικών δήμων, αφού αυτοί που μετακινούνται με το ΚΤΕΛ αναγκάζονται να πληρώσουν πολύ ακριβότερο εισιτήριο σε σχέση με αυτούς που χρησιμοποιούν την αστική συγκοινωνία. Εκτός αυτού, με την μείωση που έγινε στο προσωπικό του ΚΤΕΛ ελαττώθηκαν και τα δρομολόγια που πραγματοποιούνταν καθημερινά με αποτέλεσμα να ταλαιπωρούνται οι πολίτες.

Είναι δε χαρακτηριστικό ότι εκτός αστικών συγκοινωνιών, έμειναν οι πλέον απομακρυσμένοι, φτωχότεροι και πλέον υποβαθμισμένοι Δήμοι του νομού μας και ειδικότερα οι περισσότεροι Δήμοι της επαρχίας Λαγκαδά και συγκεκριμένα οι Δήμοι: 1) Αγίου Γεωργίου, 2) Απολλωνίας, 3) Αρέθουσας, 4) Βερτίσκου, 5) Εγνατίας, 6) Καλλινδοίων, 7) Ν. Μαδύτου, 8) Ρεντίνας, 9) Σοχού, Με τον τρόπο αυτό μεταξύ άλλων, εξαιτίας δηλαδή της αραιής αλλά ταυτόχρονα και ακριβής συγκοινωνίας με τους Δήμους αυτούς, οδηγούνται στην ουσία σε εγκατάλειψη και μαρασμό ολόκληρες περιοχές, περιοχές που είχαν και έχουν όλα τα απαραίτητα χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις για ανάπτυξη και πρόοδο, μέσα από ένα σωστό αναπτυξιακό σχεδιασμό και φυσικά με την απαραίτητη βοήθεια της πολιτείας.

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:
- Μεταφορών και Επικοινωνιών


- Σε ποιες ενέργειες έχει σκοπό να προβεί προκειμένου να διορθωθούν σοβαρά λάθη και αδικίες του πρόσφατου παρελθόντος που προέκυψαν απ' την επέκταση των συγκοινωνιών του Νομού μας, προστατεύοντας την Δημόσια συγκοινωνία του Νομού Θεσσαλονίκης και αντιμετωπίζοντας ισότιμα όλους τους πολίτες;

- Έχει εξετάσει το Υπουργείο την προοπτική δημιουργίας ενιαίου συγκοινωνιακού φορέα στο Νομό Θεσσαλονίκης, με την ενσωμάτωση ΚΤΕΛ και Ο.Α.Σ.Θ., εξυπηρετώντας με τον τρόπο αυτό τα συμφέροντα του νομού, της ισόρροπης ανάπτυξης του, αλλά και χιλιάδων πολιτών, που τώρα αισθάνονται στην κυριολεξία πολίτες δεύτερης κατηγορίας;

Απάντηση Υπουργείου