Πρόβλημα χρηματοδότησης σχολικών κτιρίων στο νομό Θεσσαλονίκης

Πρόβλημα χρηματοδότησης σχολικών κτιρίων στο νομό Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 2319/21.07.2004

Προς:
- κα Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων


Έντονο είναι το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο νομό Θεσσαλονίκης σχετικά με την δυναμικότητα των αιθουσών στα σχολικά κτίρια αλλά και τη δυνατότητα της νομαρχίας να ανταπεξέλθει στην υλοποίηση του σχεδιασμού για νέα κτίρια, λόγω έλλειψης κονδυλίων. Εξαιτίας αυτής της έλλειψης η νομαρχία καθίσταται ανίκανη να ανταποκριθεί ακόμη και σε υποχρεώσεις πληρωμής παλαιότερων λογαριασμών προς τους εργολάβους. Αυτό έχει ως συνέπεια να μη μπορεί να αρχίσει η κατασκευή νέων σχολικών κτιρίων σε ταχέως αναπτυσσόμενες περιοχές του νομού, ώστε να αποφευχθεί η λειτουργία των σχολείων σε δύο βάρδιες.

Πέραν όλων αυτών καθυστερεί η διαδικασία εξαγοράς, από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων, οικοπέδων των Δήμων του νομού Θεσσαλονίκης, χαρακτηρισμένων για την ανέγερση σχολικών κτιρίων σε μια εποχή που θα έπρεπε αυτά να είχαν βρει λύση και ήδη να γίνεται ο σχεδιασμός και η επικαιροποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης με βάση τη δημογραφική τάση που παρουσιάζουν οι διάφορες περιοχές του νομού.

Ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:
- Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

- Για ποιον λόγο καθυστερεί η χρηματοδότηση της νομαρχίας ώστε να ανταπεξέλθει στις ήδη ανειλημμένες υποχρεώσεις της με τους εργολάβους που έχει υπογράψει συμβάσεις.
- Για ποιον λόγο καθυστερούν οι διαδικασίες εξαγοράς από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των οικοπέδων που έχουν υποδειχθεί από τον Δήμο Θεσσαλονίκης
- Σε τι φάση βρίσκεται, αν υπάρχει, η επικαιροποίηση του προγράμματος σχολικής στέγης ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον τα σημερινά προβλήματα.

Απάντηση Υπουργείου