Απλοποίηση διαδικασιών ελέγχου βιβλιαρίων ασφαλισμένων χρόνιων παθήσεων στον ΟΠΑΔ

Απλοποίηση διαδικασιών ελέγχου βιβλιαρίων ασφαλισμένων χρόνιων παθήσεων στον ΟΠΑΔ

Αρ. Πρωτ. 16415/19.03.09

Προς Υπουργό:
- Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας


Οι άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ βρίσκονται αντιμέτωποι με μία σειρά γραφειοκρατικών διαδικασιών συνταγογράφησης και θεώρησης των βιβλιαρίων υγείας τους και είσπραξης των δαπανών προκειμένου να μπορέσουν να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την θεραπευτική αγωγή που πρέπει να ακολουθήσουν. Ιδιαίτερο είναι το πρόβλημα στους ασθενείς χρόνιων παθήσεων που ακολουθούν συστηματικά συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή, όπως οι πάσχοντες από Ινσουλιοεξαρτώμενο Ζαχαρώδη Διαβήτη τύπου 1.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις οι ασφαλισμένοι του ΟΠΑΔ που ακολουθούν αγωγή για τον Ινσουλιοεξαρτώμενο Ζαχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 δικαιούνται από το ασφαλιστικό τους ταμείο κάθε μήνα συγκεκριμένο αριθμό από ταινίες μέτρησης, βελόνες για την χορήγηση της ινσουλίνης και σκαρφιστήρες. Ωστόσο, προκειμένου ο δικαιούχος να προμηθευτεί τα απαραίτητα για την θεραπευτική του αγωγή, πρέπει μία φορά το μήνα και σε ισόβια βάση καθώς πρόκειται για χρόνια μη ιάσιμη ασθένεια να λαμβάνει την ιατρική συνταγή από τον θεράποντα ιατρό, στη συνέχεια μέσα σε διάστημα τριών εργάσιμων ημερών πρέπει το βιβλιάριο υγείας να ελέγχεται από τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό. Στη συνέχεια ο δικαιούχος καλείται να πληρώσει ο ίδιος τα φάρμακα που του χορηγούνται και να συγκεντρώσει μία σειρά από υπηρεσιακά έγγραφα προκειμένου να δικαιολογήσει τη συγκεκριμένη δαπάνη στο ασφαλιστικό του ταμείο και να λάβει πίσω το ποσό που δαπάνησε μείον το 25% της συμμετοχής.
Η χρονοβόρα διαδικασία από την συνταγογράφηση των απαραίτητων φαρμάκων, μέχρι την αγορά, αλλά και την συγκέντρωση των απαραίτητων εγγράφων για τη δικαιολόγηση και είσπραξη της δαπάνης συνεπάγεται ότι ο ασθενής ή ο κηδεμόνας ενός παιδιού με Ινσουλινοεξαρτώμενο Ζαχαρώδη Διαβήτη τύπου 1 πρέπει να απουσιάσει 2 με 3 εργάσιμες ημέρες από την εργασία του προκειμένου να αντεπεξέλθει στις υποχρεώσεις του.

Μετά από τα παραπάνω ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Προβλέπεται να επανεξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο τις χρονοβόρες διαδικασίες συνταγογράφησης και ελέγχου των βιβλιαρίων υγείας των ασφαλισμένων στον ΟΠΑΔ που αντιμετωπίζουν χρόνιες μη ιάσιμες παθήσεις και ακολουθούν εφόρου ζωής συγκεκριμένη θεραπευτική αγωγή, ώστε να μην υπόκεινται κάθε μήνα στην ίδια διαδικασία συγκέντρωσης και θεώρησης δικαιολογητικών και εγγράφων;

Απάντηση Υπουργείου