Λήψη μέτρων για τη φύλαξη παιδιών των εργαζόμενων μητέρων

Λήψη μέτρων για τη φύλαξη παιδιών των εργαζόμενων μητέρων

Αρ. Πρωτ. 15973/12.03.09

Προς τους κ.κ. Υπουργούς:
- Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
- Eσωτερικών
- Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
- Οικονομίας και ΟικονομικώνΣτις 27 Φεβρουαρίου 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε στη δημοσιότητα την ετήσια Έκθεσή της για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ισότητα ανδρών και γυναικών.


Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της Έκθεσης, η δυσκολία εξισορρόπησης από τη γυναίκα της επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής, του διπλού δηλαδή ρόλου που αυτή έχει αναλάβει στη σύγχρονη κοινωνία ως μητέρα και εργαζόμενη, αποτελεί έναν από τους βασικούς ανασταλτικούς παράγοντες για την βελτίωση της θέσης της στην αγορά εργασίας – αύξηση της γυναικείας απασχόλησης και εξασφάλιση ίσων ευκαιριών επαγγελματικής ανέλιξης. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος, στην Έκθεση αναφέρονται μια σειρά από πρωτοβουλίες που θα πρέπει να αναληφθούν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το κάθε κράτος μέλος. Μια εκ των προτεινόμενων δράσεων, στην οποία δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ανωτέρω Έκθεση, είναι αυτή της βελτίωσης των υπηρεσιών φύλαξης των παιδιών των εργαζόμενων μητέρων.
Στην Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις σε επίπεδο νομοθεσίας για τη στήριξη της εργαζόμενης μητέρας και της μητρότητας με μέτρα ενεργητικού και παθητικού χαρακτήρα. Χρόνια αιτήματα, όπως π.χ. αυτό της αναγνώρισης της μητρότητας ως κοινωνικής θητείας, για τη θεμελίωση από την ασφαλισμένη μητέρα συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την προσαύξηση της σύνταξής της, έχουν βρει πια τον δρόμο της δικαίωσής τους. Ως προς το θέμα, όμως, της φύλαξης των παιδιών, εξακολουθούν να συναντώνται σοβαρά προβλήματα και ελλείψεις που γίνονται η αιτία πολλές μητέρες να εισέρχονται στην αγορά εργασίας καθυστερημένα ή αν εργάζονται, να εγκαταλείπουν τη δουλειά τους τα πρώτα χρόνια της ζωής των παιδιών τους. Τα προβλήματα αυτά μπορούν να συνοψισθούν στα εξής:

• Μη επαρκής αριθμός δημοσίων υποδομών φύλαξης – παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.
• Αδυναμία εξυπηρέτησης μητέρων που εργάζονται σε ωράριο πέραν αυτού του οικείου παιδικού σταθμού.
• Ελλιπής εφαρμογής συμπληρωματικών μέτρων φύλαξης εκτός του παιδικού σταθμού.

Σύμφωνα με πολλές από τις γυναικείες οργανώσεις και τις οργανώσεις γονέων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, σημαντικές διεξόδους στα παραπάνω προβλήματα θα δώσουν – πέρα από το αυτονόητο της ίδρυσης περισσότερων δημοσίων παιδικών σταθμών στους Δήμους της χώρας – μια σειρά από μέτρα όπως:

• Ίδρυση βρεφονηπιακών σταθμών σε εργασιακούς χώρους του ιδιωτικού τομέα όπου απασχολούν πολλά άτομα, προσφέροντας κίνητρα για τη δημιουργία τους, μέσα από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα του Υπουργείου Ανάπτυξης ή ενθαρρύνοντας τις επιχειρήσεις με θεσμοθέτηση φοροαπαλλαγών.
• Διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων και δημοτικών βρεφονηπιακών σταθμών, ώστε να καλύπτονται οι εργαζόμενες μητέρες στο πλήρες ωράριο εργασίας τους.
• Εφαρμογή του θεσμού «Βοηθών Μητέρων» σύμφωνα με τον οποίο μια γυναίκα, κατόπιν σχετικής κατάρτισης από ειδικούς, θα μπορεί να φυλά, για κάποιες ώρες τα δικά της και άλλα παιδιά στο ίδιο της το σπίτι.

Με δεδομένα ότι:
• Η ισότιμη συμμετοχή της γυναίκας στην αγορά εργασία αποτελεί δείκτη Πολιτισμού και προαπαιτούμενο Ισοπολιτείας.
• Η αύξηση της γυναικείας απασχόλησης συνεισφέρει, τόσο στην οικονομική ανάπτυξη της πατρίδας μας, όσο και στη βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής προστασίας.
• Η εξισορρόπηση του ρόλου της γυναίκας ως μητέρας και εργαζόμενης είναι προϋπόθεση για τη μακροχρόνια παραμονή της στην αγορά εργασίας.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

Ποια μέτρα εφαρμόζονται ή πρόκειται να εφαρμοστούν μελλοντικά, προς την κατεύθυνση των άνωθεν παρατιθέμενων προτάσεων, σε ό,τι αφορά στη βελτίωση των υπηρεσιών φύλαξης παιδιών που προσφέρονται στη χώρα μας;


Απαντήσεις Υπουργείων

Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

Καράογλου Θεόδωρος


Κεδίκογλου Σίμος
Κόλλια Μαρία
Λιβανός Σπήλιος
Ράγιου Νατάσα
Τσαβδαρίδης Λάζαρος
Χαρακόπουλος Μάξιμος