Ολοκλήρωση έργου διαπλάτυνσης Οδού Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη

Ολοκλήρωση έργου διαπλάτυνσης Οδού Λαγκαδά στη Θεσσαλονίκη

Αρ. Πρωτ. 8250/22.12.2010

Προς Υπουργούς:

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης &  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

- Εξωτερικών

Χωρίς χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης φαίνεται να παραμένουν μεγάλα έργα υποδομών, που εκτελούνται στην πόλη της Θεσσαλονίκης, διαιωνίζοντας την ταλαιπωρία των πολιτών.

Ενδεικτική είναι η περίπτωση της διαπλάτυνσης της οδού Λαγκαδά, έργο που έχει μείνει ουσιαστικά μισό, καθώς έχει ολοκληρωθεί μόνο ένα μέρος, ενώ το κομμάτι από την πύλη του πρώην στρατοπέδου «Παύλου Μελά» έως τις δωδεκαώροφες εργατικές κατοικίες της οδού Λαγκαδά, παραμένει σε τραγική κατάσταση. Η κατάσταση αυτή υποβαθμίζει και το έργο διαπλάτυνσης που έχει ολοκληρωθεί, καθώς δεν έχει διαφοροποιηθεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση του οδικού δικτύου.

Το κομμάτι της οδού Λαγκαδά που παραμένει σε τραγική κατάσταση εφάπτεται με το συμμαχικό Σέρβικο νεκροταφείο, όπου και απαιτείται κατεδάφιση και μετακίνηση της περίφραξης, αλλά και πρόβλεψη χώρου στάθμευσης για τα λεωφορεία των Σέρβων προσκυνητών. Έργα, ωστόσο, που βρίσκονται στην αρμοδιότητα της Σερβικής Κυβέρνησης, η οποία και οφείλει να ενημερωθεί αρμοδίως, καθώς, ενδεχομένως χωρίς να το γνωρίζει,  κρατά σε ομηρία ένα ολόκληρο έργο και διαιωνίζει την ταλαιπωρία των πολιτών και επισκεπτών της Θεσσαλονίκης.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν άμεσα τα αρμόδια Υπουργεία προκειμένου να ενεργοποιηθούν οι όποιοι απαραίτητοι μηχανισμοί από την πλευρά της Σερβικής Κυβέρνησης, ώστε να δρομολογηθεί και να ολοκληρωθεί η διαπλάτυνση και του τελευταίου τμήματος της οδού Λαγκαδά;

Απαντήσεις Υπουργείων