Υποβάθμιση της εκπαίδευσης στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον

Υποβάθμιση της εκπαίδευσης στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον

Αρ. Πρωτ. 7904/16.12.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Μέσα στο δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που βιώνει η χώρα μας, ένας τομέας που πλήττεται ανεπανόρθωτα, είναι αυτός της εκπαίδευσης. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης στην εκπαίδευση είναι δραματικές, με συνέπεια να διαιωνίζονται οι εκπαιδευτικές ανισότητες και οι επενδύσεις στη γνώση να περνούν σε «δεύτερη μοίρα». Έτσι, οξύνονται οι ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό και υποβαθμίζεται περαιτέρω το παρεχόμενο σύστημα εκπαίδευσης. Αρκετές είναι οι οικογένειες που αδυνατούν να επωμισθούν το οικονομικό κόστος, έτσι ώστε να διεκδικήσουν τα παιδιά τους μια θέση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Η ανάπτυξη δυναμικής και βιώσιμης κοινωνίας της γνώσης, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η καταπολέμηση της ανεργίας, αποτελούν θεμελιώδη στοιχεία, τα οποία αντικατοπτρίζουν την πορεία ενός έθνους. Οι περικοπές όμως των επενδύσεων στην έρευνα και γενικότερα στην εκπαίδευση της χώρας μας, δεν συνιστούν τη μόνη λύση στην πορεία εξόδου από την κρίση. Αντίθετα, απαιτούνται πρωτοβουλίες, δράσεις και πολιτικές, έτσι ώστε να ενισχυθούν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, προκειμένου να υπάρξει ισότητα ευκαιριών στην πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Ποιες πρωτοβουλίες έχει αναλάβει ή σκοπεύει να αναλάβει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε να ενισχυθεί η πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση φοιτητών που αδυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά;

Απάντηση Υπουργείου