Μηδενική απορρόφηση κονδυλίων για την έρευνα και την καινοτομία

Μηδενική απορρόφηση κονδυλίων για την έρευνα και την καινοτομία

Αρ. Πρωτ. 7905/16.12.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων


 

Στη δύσκολη οικονομική περίοδο που βιώνει η χώρα μας με τις δυσμενείς επιπτώσεις της κρίσης, το αρμόδιο Υπουργείο αρνείται επίμονα να αξιοποιήσει το ισχυρό χρηματοδοτικό εργαλείο του ΕΣΠΑ, που παρέλαβε από την Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι χαρακτηριστικά τα χαμηλά ποσοστά απορρόφησης κοινοτικών πόρων, που αφορούν στην έρευνα και την καινοτομία και μάλιστα στη χώρα μας φτάνουν σε μηδενικά επίπεδα. Η Κυβέρνηση καθυστέρησε το πρόγραμμα για 10 περίπου μήνες, προβάλλοντας ασαφείς δικαιολογίες περί αξιοκρατικής αξιολόγησης. Το αποτέλεσμα της πολύμηνης αυτής καθυστέρησης, ήταν το «πάγωμα» της δημόσιας χρηματοδότησης της Ελληνικής έρευνας και η ομηρία χιλιάδων Ελλήνων ερευνητών.

Προφανώς, η Κυβέρνηση περιμένει να κλείσει και η τελευταία ελληνική επιχείρηση για να αξιοποιήσει τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά κονδύλια καινοτομίας και να μεταναστεύσει και ο τελευταίος άξιος Έλληνας ερευνητής, για να αξιοποιήσει τα κονδύλια για την έρευνα. Οι οργανωτικές αδυναμίες και οι αστοχίες του αρμόδιου Υπουργείου, είναι πρωτοφανείς. Πέρα από αυτή την κατάσταση, όμως, η Κυβέρνηση αποφασίζει την υπαγωγή των Ερευνητικών Κέντρων Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου στις ΔΕΚΟ, χωρίς να αντιλαμβάνεται την σημασία της ενέργειας αυτής.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Ποιες είναι οι ενέργειες της ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου, αναφορικά με την απορρόφηση κοινοτικών πόρων, που αφορούν την έρευνα και την καινοτομία στη χώρα μας;

Απάντηση Υπουργείου