Απαξίωση των ΤΕΙ

Απαξίωση των ΤΕΙ

Αρ. Πρωτ. 7864/15.12.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Σε συνεχή απαξίωση και υποβάθμιση οδηγεί το αρμόδιο Υπουργείο με την πολιτική που ακολουθεί τα ΤΕΙ της χώρας. Η μεταρρύθμιση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και οι ποιοτικές σπουδές με αντίκρισμα πτυχίων, όπως υποστηρίζει η αρμόδια Υπουργός, δεν διαφαίνονται από τη μέχρι τώρα πολιτική που ακολουθεί το αρμόδιο Υπουργείο. Οι περικοπές στις δαπάνες των ΤΕΙ, όπως άλλωστε προκύπτουν και από τον προϋπολογισμό του 2011, η μείωση του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού ανά τμήμα και η κοινωνική απαξίωσή τους, είναι έντονα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα τμήματα ΤΕΙ σε όλη τη χώρα, δυσαρεστώντας εκπαιδευτικούς και φοιτητές, αλλά και το σύνολο της κοινωνίας.

Η εξοικονόμηση πόρων και η περιστολή των δαπανών, δεν επιτυγχάνεται με τη μείωση κονδυλίων προς την παιδεία και τη διαρκή υποβάθμισή της. Άλλοι είναι οι τρόποι για τη μείωση των ελλειμμάτων και του δημόσιου χρέους και όχι η δεύτερη μοίρα, στην οποία θέτει το αρμόδιο Υπουργείο την ανώτατη εκπαίδευση και γενικότερα την παιδεία. Χρειάζονται ριζικές τομές και θαρραλέες πολιτικές, στις οποίες θα πρέπει να προχωρήσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου, έτσι ώστε η παιδεία να αποκτήσει στη χώρα μας τον χαρακτήρα που πραγματικά της αξίζει.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Υπάρχει συγκεκριμένο σχέδιο, από το αρμόδιο Υπουργείο, για την αναβάθμιση των τμημάτων ΤΕΙ της χώρας μας, τα οποία βρίσκονται σε έναν γενικότερο αναβρασμό, με την ακολουθούμενη αδιέξοδη κυβερνητική πολιτική;

Απάντηση Υπουργείου