Χαμηλή η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας

Χαμηλή η ποιότητα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας

Αρ. Πρωτ. 7776/14.12.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Στη χαμηλότερη κατάταξη βρίσκεται η χώρα μας ως προς την παροχή ανώτατης εκπαίδευσης. Ο τομέας της ανώτατης εκπαίδευσης είναι αναμφίβολα η σημαντικότερη και κρισιμότερη βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς αποτελεί την κορωνίδα για την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής κοινωνίας και οικονομίας της γνώσης. Παρόλα αυτά οι πρωτοβουλίες της Ελληνικής Κυβέρνησης, ως προς τη σύγκλιση της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας με τα ευρωπαϊκά συστήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, είναι ανύπαρκτες.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα είναι σχετικά μαζική, με 54 φοιτητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανά 1000 κατοίκους. Ωστόσο, τα ποιοτικά στοιχεία δεν είναι καθόλου ενθαρρυντικά, καθώς η χώρα μας βρίσκεται στην 17η θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως προς τον αριθμό των διδασκόντων ανά 1000 φοιτητές και 18η στην Ε.Ε., αναφορικά με τις δαπάνες ανά φοιτητή. Τη στιγμή που άλλες χώρες ενθαρρύνουν και προωθούν την πρόσβαση των νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στην Ελλάδα παρατηρείται το ακριβώς αντίθετο. Η μαζικότητα και η έλλειψη ποιότητας συνθέτουν το σκηνικό της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας και αυτό είναι εμφανές ακόμη και από το μέτρο της κατάργησης της βάσης του 10 για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, που θέσπισε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Ποια είναι η πολιτική, που ακολουθεί το αρμόδιο Υπουργείο στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στη χώρα μας, έτσι ώστε επιτέλους να υπάρξει σύγκληση στο επίπεδο σπουδών στην ανώτατη εκπαίδευση μεταξύ της χώρας μας και των υπόλοιπων Ευρωπαϊκών χωρών;

Απάντηση Υπουργείου