Αντιφατικές γνωματεύσεις δημιουργούν προβλήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Αντιφατικές γνωματεύσεις δημιουργούν προβλήματα στο Δήμο Θεσσαλονίκης

Αρ. Πρωτ. 7677/13.12.2010

Προς Υπουργό:

- Οικονομικών

Πολλαπλά ερωτήματα δημιουργούνται για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται το οικονομικό ζήτημα της υπεξαίρεσης που έχει προκύψει στον Δήμο Θεσσαλονίκης, από τους εμπλεκόμενους φορείς και συγκεκριμένα από τις  αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.

Τα στοιχεία που έρχονται στη δημοσιότητα, παραπέμπουν σε ένα γαϊτανάκι μεθοδεύσεων  εις βάρος του Δήμου Θεσσαλονίκης, με απώτερο στόχο από ότι φαίνεται, όχι να δρομολογηθεί μία λύση στην οικονομική εκκρεμότητα που υπάρχει, αλλά να παραπλανηθεί η κοινή γνώμη και να στιγματιστεί η σημερινή ηγεσία του Δήμου.   

Απορίας άξιο είναι το γεγονός, ότι οι αντιφάσεις στις γνωματεύσεις και στους χαρακτηρισμούς του Δήμου Θεσσαλονίκης, είτε ως επιτηδευματία είτε ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, προέρχονται από τις ίδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, υπηρεσίες στις οποίες  υπόκειται σε ελέγχους ο Δήμος Θεσσαλονίκης.     

Πιο συγκεκριμένα, ενώ ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε μια προσπάθεια να κλείσει το θέμα των οικονομικών εκκρεμοτήτων του, όπως προκύπτουν και με την υπόθεση της υπεξαίρεσης, έκανε αίτηση για να υπαχθεί στο πρόγραμμα της περαίωσης, το αίτημά του απορρίφθηκε, γιατί σύμφωνα με την αρμόδια υπηρεσία, δεν πρόκειται για ιδιώτη, αλλά για νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.

Ωστόσο, η ίδια υπηρεσία, στην περίπτωση εξέτασης της υπόθεσης υπεξαίρεσης χρημάτων από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και των οικονομικών εκκρεμοτήτων, έκρινε ότι πρόκειται για επιτηδευματία και με βάση αυτό το δεδομένο προχώρησε στην επιβολή υπέρογκων προστίμων και προσαυξήσεων, με αποτέλεσμα να εκτιναχθεί το σύνολο των οφειλών του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ενώ ενδεικτική της αντιφατικής στάσης που τηρεί η συγκεκριμένη υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, είναι η απόφαση της να δεσμεύσει τον περασμένο Ιούνιο τις καταθέσεις του Δήμου Θεσσαλονίκης, αντιμετωπίζοντάς τον ως επιτηδευματία, κάτι που λίγους μήνες μετά η ίδια υπηρεσία  δεν αποδέχεται.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προβλέπεται να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών στη διαγραφή των προστίμων και των προσαυξήσεων που χρεώθηκαν στον Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς επιβλήθηκαν με βάση  το χαρακτηρισμό  του Δήμου ως ιδιώτη επιχειρηματία, ενώ τώρα η ίδια υπηρεσία αρνείται τον χαρακτηρισμό αυτό και θεωρεί τον Δήμο Θεσσαλονίκης Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, αποκλείοντάς τον από τις διατάξεις της περαίωσης;

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να διερευνηθεί η περίεργη υπόθεση χαρακτηρισμού και στη συνέχεια αποχαρακτηρισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης ως ιδιώτη; Προβλέπεται να αποδοθούν ευθύνες;

- Προβλέπεται να επανεξετάσουν οι αρμόδιοι φορείς την αίτηση του Δήμου Θεσσαλονίκης για ένταξή του στις ρυθμίσεις της περαίωσης, ώστε να τακτοποιηθούν οι οικονομικές εκκρεμότητες του Δήμου απέναντι στο Δημόσιο;

Απάντηση Υπουργείου