Αναγκαία η στήριξη των αγελαδοτρόφων της Κεντρικής Μακεδονίας

Αναγκαία η στήριξη των αγελαδοτρόφων της Κεντρικής Μακεδονίας

Αρ. Πρωτ. 7678/13.12.2010

Προς Υπουργό:

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Ο κλάδος των αγελαδοτρόφων στη χώρα μας, αποτελεί έναν από τους σημαντικούς κλάδους στην πρωτογενή παραγωγή. Η συνεισφορά των αγελαδοτρόφων στην πορεία και στην αναβάθμιση του αγροτικού κόσμου της χώρας είναι πολύτιμη. Εντούτοις, όμως, οι ίδιοι και οι δραστηριότητές τους, αντιμετωπίζονται από την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με αδιαφορία και απραξία. Ο πλούτος που πηγάζει από τις δραστηριότητες των αγελαδοτρόφων είναι αξιοσημείωτος και ιδιαίτερης ζωτικής σημασίας, εξαιτίας των προϊόντων που παρασκευάζονται. Αυτός ο πλούτος, όμως, παραμένει ανεκμετάλλευτος και συνεχώς υποβαθμίζεται από την πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση, δια του αρμόδιου Υπουργείου, στον αγροτικό τομέα.

Συγκεκριμένα, οφείλει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στη χορήγηση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας σε όλες τις σταβλικές εγκαταστάσεις, με προϋπόθεση να ολοκληρωθούν εντός 5ετίας οι περιβαλλοντικοί όροι, που απαιτούνται. Ως γνωστόν, αρκετές κτηνοτροφικές μονάδες λειτουργούν σε ημιπαράνομο καθεστώς. Συνεπώς η αναμόρφωση αυτού του πλαισίου θα οδηγήσει σε νέες επενδύσεις και δεν θα χαθούν οι επιδοτήσεις που δικαιούνται οι αγελαδοτρόφοι. Επίσης, αναγκαία είναι η μεταβίβαση των αδειών λειτουργίας να γίνεται μόνο με μια απλή αλλαγή ονόματος υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως όταν πρόκειται για συγγενείς 1ου βαθμού, αλλά και σε νέους αγρότες, υπό τον όρο ότι θα συνεχίσουν να εξασκούν την κτηνοτροφική δραστηριότητα. Κατά αυτόν τον τρόπο θα υπάρξουν και πάγιες επενδύσεις και θα γίνει ανανέωση σε ανθρώπινο δυναμικό, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση του αγροτικού κόσμου της χώρας μας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Έχει προβεί η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου σε κάποιον σχεδιασμό, αναφορικά με τη στήριξη των αγελαδοτρόφων και ποιος είναι αυτός;

- Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να αναμορφωθεί το υπάρχον πλαίσιο χορήγησης αδειών για την ίδρυση και τη λειτουργία σταβλικών εγκαταστάσεων;

Απάντηση Υπουργείου