Αμφίβολο το μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Αμφίβολο το μέλλον της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης

Αρ. Πρωτ. 7600/10.12.2010

Προς Υπουργούς:

- Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

- Οικονομικών

Στη δύσκολη οικονομική περίοδο που διανύει η χώρα μας, υποχρέωση της κυβέρνησης θα έπρεπε να αποτελεί η στήριξη και ενίσχυση των ελάχιστων παραγωγικών μονάδων. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (Ε.Β.Ζ. Α.Ε.)  που οδηγείται σε οικονομικό μαρασμό και πιθανό οριστικό κλείσιμο.

Από τη δυσχερή θέση στην οποία βρίσκεται σήμερα η Ε.Β.Ζ. Α.Ε., επηρεάζονται όχι μόνο οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία, αλλά και οι αγρότες που ασχολούνται με την καλλιέργεια τεύτλου. Οι τευτλοπαραγωγοί, μία ιδιαίτερα παραγωγική ομάδα της ελληνικής υπαίθρου κινδυνεύει με αφανισμό, καθώς το μέλλον και η βιωσιμότητα των παραγωγών συνδέεται άμεσα με το μέλλον και την πορεία της Ε.Β.Ζ. Α.Ε.

Η ελληνική παραγωγή ζάχαρης θεωρείται η πιο ποιοτική της Ευρώπης, παρόλα αυτά αμφίβολο διαγράφεται το μέλλον του κλάδου. Από το 1960 η ΕΒΖ ΑΕ είναι η μόνη εταιρεία, η οποία εφαρμόζει την συμβολαιακή γεωργία και επίσης την ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής τεύτλων. Είναι απορίας άξιο τόσες άλλες καλλιέργειες να απολαμβάνουν τα αγαθά της ολοκληρωμένης διαχείρισης, ενώ η τευτλοκαλλιέργεια να παραμένει εκτός.

Ζητούμενο αποτελεί λοιπόν:

 • Η επαναφορά της ενίσχυσης  του Ποιοτικού Παρακρατήματος.
 • Η συνδεδεμένη ενίσχυση να χορηγείται στους τευτλοκαλλιεργητές προ της ημερομηνίας σποράς των τεύτλων και, φυσικά, όχι αργότερα των αντίστοιχων χορηγήσεων προς τις ανταγωνιστικές καλλιέργειες (βαμβάκι, καλαμπόκι).
 • Κάθε χορήγηση προς ανταγωνιστική καλλιέργεια (ενισχύσεις, νιτρορρυπάνση, ολοκληρωμένη διαχείριση, ΕΛΓΑ) βλάπτει το ζαχαρότευτλο. Άρα απαιτείται ισόποση εξισορρόπηση εφόσον κάτι τέτοιο γίνει υπέρ της ανταγωνιστικής καλλιέργειας.
 • Ο Ευρωπαίος ζαχαροπαραγωγός-ανταγωνιστής στη ζάχαρη, δεν φέρει το κόστος των Γεωπονικών Υπηρεσιών, που φέρουν οι Έλληνες ζαχαροπαραγωγοί, ελλείψει ειδικών ινστιτούτων, εφαρμοσμένων πανεπιστημιακών δομών, ερευνητικών δομών, συνεταιρισμών, κα.
 • Οι ενισχύσεις προς τα ζαχαρότευτλα να γίνονται ξεχωριστά, ώστε να μη συγχέονται με άλλες καλλιέργειες. Ο παραγωγός τεύτλων πρέπει να γνωρίζει ξεκάθαρα τι εισπράττει για την καλλιέργεια ζαχαρότευτλων.
 • Ανάληψη από την πολιτεία του κοστολογίου της «Περιφερειακής Ανάπτυξης», που σήμερα επιβαρύνεται η Ε.Β.Ζ. Α.Ε. (πχ κόστος μεταφοράς τεύτλων από περιοχές των πρώην ζαχαρουργείων Λάρισας και Ξάνθης).
 • Προετοιμασία υποκατάστασης της Συνδεδεμένης Ενίσχυσης, που δέχεται ο παραγωγός τεύτλων σήμερα, λόγω περάτωσης της εφαρμογής του σχετικού άρθρου χορήγησης του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 320/2006.
 • Όμηροι της αναλγησίας της κυβέρνησης θα παραμένουν οι εργαζόμενοι της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. όσο δεν ξεκαθαρίζει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της βιομηχανίας και δεν στηρίζεται ουσιαστικά ένας από τους τελευταίους παραγωγικούς τομείς στη χώρα μας.

  Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

  - Προβλέπεται να διαφοροποιηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Ε.Β.Ζ. Α.Ε., και εάν ναι ποια μορφή προβλέπεται να έχει και ποιες οι συνέπειες ως προς τους εργαζομένους;

  - Τι προβλέπεται να γίνει με τα εργοστάσια της Ε.Β.Ζ. Α.Ε., που βρίσκονται σε παραμεθόριες περιοχές, όπως πχ το εργοστάσιο της Ορεστιάδας;

  - Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την προστασία και στήριξη της τευτλοκαλλιέργειας στη χώρα μας;

  Οι Ερωτώντες Βουλευτές:

  - Θεόδωρος Καράογλου

  - Αλέξανδρος Δερμεντζόπουλος