Κινδυνεύει με κατάργηση το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Κινδυνεύει με κατάργηση το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας

Αρ. Πρωτ. 7436/07.12.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Ακραία και υπερβολική φαίνεται να είναι η πρόθεση του υφυπουργού Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων να προβεί στην οριστική κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, λόγω της οικογενειοκρατίας που φαίνεται να επικρατούσε στο ακαδημαϊκό προσωπικό της σχολής.

Η διασφάλιση της αξιοκρατίας και της διαφάνειας στην ακαδημαϊκή κοινότητα και η πάταξη φαινομένων  οικογενειοκρατίας, όταν αυτά εντοπίζονται και αποδεικνύονται, αποτελούν σαφώς ζητούμενο όλης της κοινωνίας. Ωστόσο, η αντιμετώπιση τέτοιου είδους αδιαφανών διαδικασιών, είναι ένα τελείως διαφορετικό ζήτημα από την κατάργηση ενός ολόκληρου τμήματος ακαδημαϊκής σχολής όπως αυτού του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας.

Προβληματισμό και ερωτηματικά προκαλεί η ακραία επιθυμία του αρμόδιου υπουργείου να προβεί στην ολική κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας, απόφαση η οποία στιγματίζει ανεξαιρέτως όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, ενώ παράλληλα δημιουργεί πολλαπλά ερωτηματικά για τα πραγματικά κίνητρα της απόφασης αυτής. Μίας απόφασης που αποδυναμώνει την ανάπτυξη των θεολογικών σπουδών στη χώρα μας, πλήττοντας σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και της εθνικής μας ταυτότητας.

Παράλληλα,  η πρόθεση κατάργησης ενός ολόκληρου ακαδημαϊκού τμήματος, δημιουργεί αναπόφευκτα προβλήματα για τους φοιτητές που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές τους, ενώ υποβαθμίζει το πτυχίο της σχολής και αφήνει σημαντικά κενά σε ερευνητικό και επαγγελματικό επίπεδο.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Έχει προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο στη διεξαγωγή των απαραίτητων ελέγχων προκειμένου να αποδειχθεί με συγκεκριμένα στοιχεία η έκταση των φαινομένων οικογενειοκρατίας που φαίνεται να εντοπίζονται στο Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών;

- Με βάση ποια κριτήρια κατέληξε το αρμόδιο Υπουργείο στην απόφαση κατάργησης του συγκεκριμένου τμήματος; Έχει εξετάσει όλες τις πιθανές λύσεις αντιμετώπισης του ζητήματος της οικογενειοκρατίας που προέκυψε στο εν λόγω τμήμα, και αποδείχθηκε ότι η μόνη λύση είναι η κατάργησή του;

- Προβλέπεται όντως να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο στην κατάργηση του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, και αν ναι, πως καλύπτεται νομικά για την απόφαση αυτή;

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί το αρμόδιο Υπουργείο για την αντιμετώπιση προβλημάτων που θα προκύψουν για τους φοιτητές του τμήματος που δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τις σπουδές τους;

Απάντηση Υπουργείου