Αποχαρακτηρισμός Ν. Θεσσαλονίκης ως παραμεθορίου

Αποχαρακτηρισμός Ν. Θεσσαλονίκης ως παραμεθορίου

Αρ. Πρωτ. 7438/07.12.2010

Προς Υπουργούς:

- Περιφερειακής Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

- Άμυνας

- Οικονομικών

Σε μια περίοδο που πλήττεται η ανάπτυξη και η ελληνική οικονομία, ζητούμενο αποτελεί η ενίσχυση της τοπικής οικονομίας με τον προσανατολισμό της αγοράς σε νέες πηγές εσόδων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση του Νομού Θεσσαλονίκης που πλήττεται σταθερά τα τελευταία χρόνια, καθώς βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες έχουν μετοικίσει σε όμορες χώρες, βυθίζοντας στην ύφεση έναν ολόκληρό νομό.

Σημαντικό ανασταλτικό παράγοντα εισροής κεφαλαίων είναι το γεγονός ότι ο νομός Θεσσαλονίκης παρά το γεγονός ότι δεν είναι παραμεθόριος περιοχή εμπίπτει στις διατάξεις των άρθρων 24 και 32 του Ν. 1892/1990.

Στην πράξη αυτό μεταφράζεται ότι για την αγορά ακινήτων από μη Έλληνα πολίτη, απαιτείται μια σειρά από γραφειοκρατικές διαδικασίες ιδιαίτερα χρονοβόρες έως ανασταλτικές, βυθίζοντας την ευρύτερη περιοχή του νομού σε κατάσταση ύφεσης επηρεάζοντας σημαντικούς επαγγελματικούς και επενδυτικούς τομείς.

Η αγορά ακινήτων στην ευρύτερη περιοχή του νομού έχει σημειώσει δραματική πτώση, ενώ ο αποχαρακτηρισμός του Ν. Θεσσαλονίκης ως παραμεθόριου θα αποτελέσει τονωτική ένεση της αγοράς ακινήτων και της επενδυτικής δραστηριότητας.  

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Γιατί δεν προχωρούν τα αρμόδια Υπουργεία σε επανεξέταση των σχετικών διατάξεων του νόμου που υπόκειται και χαρακτηρίζεται ως παραμεθόριος ο νομός Θεσσαλονίκης, προκειμένου να απελευθερωθεί η αγορά ακινήτων και η επενδυτική δραστηριότητα; 

- Υπάρχει καταγραφή των αιτημάτων για αγορά ακινήτων και επενδυτική δράση στον νομό Θεσσαλονίκης, που έχουν απορριφθεί λόγω του χαρακτηρισμού του Νομού Θεσσαλονίκης ως παραμεθόριου;

Απαντήσεις Υπουργείων