Αποκλεισμένοι από την εκπαίδευση οι Ρομά

Αποκλεισμένοι από την εκπαίδευση οι Ρομά

Αρ. Πρωτ. 7146/02.12.2010

Προς Υπουργούς

- Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

- Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Αποθαρρυντικά είναι τα στοιχεία που αφορούν στην πρόσβαση των μαθητών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας μας.

Τα στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα έρευνα του Ελληνικού Παρατηρητήριου Συμφωνιών των Αρχών του Ελσίνκι, του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δικαιωμάτων των Ρομά και της Ελληνικής Ομάδας για τα δικαιώματα των Μειονοτήτων σκιαγραφούν την κατάσταση σε σύνολο 28 κοινοτήτων Ρομά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Πιο συγκεκριμένα τα παιδιά οκτώ κοινοτήτων Ρομά δεν πηγαίνουν στο σχολείο λόγω αντιδράσεων, επτά σχολεία έχουν γκετοποιηθεί, ενώ τα παιδιά 13 κοινοτήτων δεν έχουν πρόσβαση στα παρακείμενα σχολεία λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων. 

Παρά το γεγονός ότι η χώρα μας ήδη έχει καταδικαστεί μία φορά από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρώπινων Δικαιωμάτων για τον αποκλεισμό των μαθητών Ρομά από το εκπαιδευτικό σύστημα, η κατάσταση δεν φαίνεται να βελτιώνεται, ενώ εκκρεμούν ακόμα δύο προσφυγές.  

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν στη διάθεσή τους οι εκπρόσωποι των οργανώσεων αυτών, η εκπαίδευση των αμιγών σχολείων είναι από υποβαθμισμένη έως ανύπαρκτη, ενώ σε πολλές περιπτώσεις έχουν καταγραφεί περιστατικά κοινωνικού αποκλεισμού και καλλιέργειας εθνοτικού διαχωρισμού των παιδιών στη σχολική κοινότητα.  

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Γιατί δεν έχει προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων στη λήψη μέτρων για την πρόσβαση και φοίτηση των παιδιών των  Ρομά στην εκπαιδευτική κοινότητα στη χώρα μας;

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα αρμόδια Υπουργεία, ώστε να μην αποβούν καταδικαστέες και οι δύο προσφυγές που εκκρεμούν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων αναφορικά με την πρόσβαση των μαθητών Ρομά στα Ελληνικά σχολεία;

- Τι μέτρα προβλέπεται να λάβει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για την αναβάθμιση και στελέχωση των αμιγών σχολείων Ρομά στη χώρα μας;

Απάντηση Υπουργείου