Σε ομηρία οι συμβασιούχοι πυροσβέστες

Σε ομηρία οι συμβασιούχοι πυροσβέστες

Αρ. Πρωτ. 7147/02.12.2010

Προς Υπουργό:

- Προστασίας του Πολίτη

Όμηροι της Κυβέρνησης παραμένουν οι συμβασιούχοι πυροσβέστες της χώρας. Ο κλάδος τους, αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους επαγγελματικούς κλάδους της χώρας, με σημαντική προσφορά στη δασοπυρόσβεση και στην προστασία του δασικού πλούτου της χώρας μας. Παρόλα αυτά, το αρμόδιο Υπουργείο στο κατατεθέν νομοσχέδιο, που ήδη έχει αποστείλει προς τα συναρμόδια Υπουργεία, δεν ορίζει οργανικές θέσεις επικουρικών πυροσβεστών. Επομένως, αυτή η έλλειψη οργανικής θέσης αυτομάτως σημαίνει, ότι δεν υπάρχει και ειδικότητα. Απαραίτητη, όμως είναι η αναγραφή οργανικών θέσεων, οι οποίες δεν θα πρέπει να είναι λιγότερες των 3.000.

Επιπρόσθετα, ο όρος «επικουρικός», που εισάγει το σχέδιο νόμου δεν προκύπτει από τα καθήκοντα, που περιλαμβάνονται σε αυτό, καθώς αυτά είναι η δασοπυρόσβεση και η πυρασφάλεια. Συνεπώς, πρόκειται για «κύρια» καθήκοντα. Άρα, η ονομασία «επικουρικός πυροσβέστης» δεν ευσταθεί και ενδεχομένως να προκαλέσει αρκετά προβλήματα μεταξύ επικουρικών και μόνιμων. Οι πυροσβέστες αποτελούν ένα ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό στο αντικείμενο της δασοπυρόσβεσης και της δασοπροστασίας και επομένως δεν μπορούν να βρίσκονται σε εργασιακή ομηρία.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στην αποκατάσταση των συμβασιούχων πυροσβεστών, οι οποίοι βρίσκονται σε εργασιακή ομηρία;

- Είναι στις προθέσεις της ηγεσίας του αρμόδιου Υπουργείου, η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου, με τις βελτιώσεις, που είναι απαραίτητες;

Απάντηση Υπουργείου