Χαμηλή πρόσβαση των Ελληνικών σχολείων στο διαδίκτυο

Χαμηλή πρόσβαση των Ελληνικών σχολείων στο διαδίκτυο

Αρ. Πρωτ. 6608/24.11.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Ερωτήματα και ανησυχία προκαλεί το χαμηλό ποσοστό πρόσβασης των Ελληνικών σχολείων στο διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, μόνο το 13% των σχολείων της χώρας μας έχει πρόσβαση με υψηλές ταχύτητες στο διαδίκτυο, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος αντιστοιχεί στο 67%. Η χαμηλή πρόσβαση των σχολικών μονάδων στο διαδίκτυο είναι απογοητευτική. Η Ελλάδα παρουσιάζει μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης. Μόλις το 8% της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχει πρόσβαση σε υψηλές ταχύτητες.

Η χώρα μας δυστυχώς, έχει μείνει πίσω στην αναβάθμιση της ψηφιακής τεχνολογίας στα σχολεία, παρόλο που η Κυβέρνηση της ΝΔ, έθεσε σε λειτουργία διάφορα προγράμματα για την απόκτηση διαδικτυακής πρόσβασης τα προηγούμενα έτη με εντυπωσιακά αποτελέσματα. Η τωρινή Κυβέρνηση, όμως αντί να καταστήσει την ελληνική εκπαίδευση πρότυπο και να εισάγει προγράμματα, έτσι ώστε να καταρτιστούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικοί οι Έλληνες μαθητές, αδιαφορεί και αδρανεί μπροστά σε αυτά τα δεδομένα. Η τεχνολογική πρόοδος των σχολείων μας είναι απαραίτητη και για αυτό το λόγο οφείλει το αρμόδιο Υπουργείο να μεριμνήσει και να προχωρήσει σε έναν ανάλογο σχεδιασμό για την πρόσβαση των μαθητών στη διαδικτυακή πρόσβαση με υψηλές ταχύτητες.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

-  Έχει προχωρήσει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου σε έναν σχεδιασμό ανάπτυξης και αύξησης της πρόσβασης των Ελληνικών σχολείων στο διαδίκτυο με υψηλές ταχύτητες;

Απάντηση Υπουργείου