Σημαντικά κενά σε καθηγητές Ιταλικής γλώσσας

Σημαντικά κενά σε καθηγητές Ιταλικής γλώσσας

Αρ. Πρωτ. 6600/24.11.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Τεράστια είναι τα κενά που παρατηρούνται σε καθηγητές Ιταλικής γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Οι ελλείψεις σε καθηγητές έχουν οδηγήσει ήδη στο χάσιμο 54.000 διδακτικών ωρών του μαθήματος της Ιταλικής γλώσσας. Το αρμόδιο Υπουργείο δεν έχει προχωρήσει στην πρόσληψη των απαιτούμενων καθηγητών για την διδασκαλία της γλώσσας σε όλη τη χώρα, με αποτέλεσμα να έχει καλυφθεί μόνο το 40% των αναγκών. Για να καλυφθούν τα εναπομείναντα οργανικά και λειτουργικά κενά για το σχολικό έτος 2010-2011, πρέπει το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στην επιπρόσθετη πρόσληψη 150 αναπληρωτών καθηγητών πλήρους ωραρίου.

Οι καθηγητές αυτοί υπάρχουν, παρόλα αυτά το Υπουργείο αδιαφορεί επιδεικτικά μη προχωρώντας στον διορισμό τους, με συνέπεια την επιβάρυνση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι καθηγητές αυτοί βρίσκονται στη λίστα επιτυχόντων του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, συνεπώς η προκήρυξη μόνιμων θέσεων θα λύσει το πρόβλημα που έχει ανακύψει και η διδασκαλία της Ιταλικής γλώσσας θα προχωρήσει ομαλά. Μόνο με αυτό τον τρόπο η Κυβέρνηση θα προωθήσει την πολυγλωσσία που επαγγέλλεται στο δημόσιο σχολείο, ειδάλλως οι εξαγγελίες της συνεχώς θα πέφτουν στο κενό.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί επιτέλους  στην πρόσληψη καθηγητών της Ιταλικής γλώσσας, έτσι ώστε να μη χαθούν και άλλες διδακτικές ώρες στα σχολεία;

Απάντηση Υπουργείου