Χωρίς βιβλία τα σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

Χωρίς βιβλία τα σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία

Αρ. Πρωτ. 2832/14.09.2010

Προς Υπουργό

- Παιδείας Δια βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Λίγες ημέρες πριν ξεκινήσει η σχολική χρονιά 2010-2011 οι μαθητές που φοιτούν στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία δεν θα μπορούν να παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματά τους, καθώς δεν θα έχουν προμηθευτεί όλα τα βιβλία τους για τη νέα σχολική χρονιά.

Πιο συγκεκριμένα στα 9τάξια σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία από τα 34 ελληνικά βιβλία μόνο τα 12 έχουν διατεθεί, ενώ οι 22 τίτλοι που υπολείπονται είναι άγνωστο πότε και πως θα παραδοθούν στους μικρούς μαθητές.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία διανομής των σχολικών βιβλίων στα σχολεία της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία και για ποιους λόγους δεν έχει ολοκληρωθεί η διάθεση όλων των σχολικών βιβλίων;

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβεί άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να καλυφθεί άμεσα το κενό στη διάθεση βιβλίων στους μαθητές των σχολείων της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία;

Απάντηση Υπουργείου