Εμπαιγμός των συμβασιούχων πυροσβεστών από την Κυβέρνηση

Εμπαιγμός των συμβασιούχων πυροσβεστών από την Κυβέρνηση

Αρ. Πρωτ. 2826/14.09.2010

Προς Υπουργό:

- Προστασίας του Πολίτη

Συνεχίζεται ο εμπαιγμός των συμβασιούχων πυροσβεστών από την Κυβέρνηση, εννέα μήνες μετά την προεκλογική δέσμευση του ίδιου του Πρωθυπουργού για εργασιακή τους αποκατάσταση και επτά μήνες από τις δεσμεύσεις του αρμόδιου τότε Υφυπουργού. Συγκεκριμένα, το αρμόδιο Υπουργείο προχώρησε την 10/3/2010 στην σύσταση ομάδας εργασίας για την αναβάθμιση του ρόλου των συμβασιούχων πυροσβεστών.

Παρά την υποτιθέμενη πολιτική βούληση για επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος και διευθέτηση του εργασιακού τους καθεστώτος, η Κυβέρνηση δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια προς αυτή την κατεύθυνση, εμπαίζοντας τους συμβασιούχους πυροσβέστες, οι οποίοι πιστοί στο καθήκον τους και με κόστος ακόμα και τη ζωή τους αμύνονται για την προστασία του φυσικού και δασικού πλούτου της χώρας μας. Οφείλει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο να δώσει επιτέλους λύση στο ζήτημα των συμβασιούχων πυροσβεστών, έτσι ώστε να σταματήσει να τους εμπαίζει και να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις τους απέναντι σε αυτόν τον κλάδο εργαζομένων.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Πότε προτίθεται επιτέλους να επιλύσει το αρμόδιο Υπουργείο το πρόβλημα  της εργασιακής αποκατάστασης των συμβασιούχων πυροσβεστών, έτσι ώστε να σταματήσει ο εμπαιγμός που υφίστανται τα συγκεκριμένα άτομα;

Απάντηση Υπουργείου