Κατασκευή πυρηνικού σταθμού στην Τουρκία

Κατασκευή πυρηνικού σταθμού στην Τουρκία

Αρ. Πρωτ. 2824/14.09.2010

Προς Υπουργό:

- Εξωτερικών

Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στην Τουρκία σχετικά με την κατασκευή πυρηνικού σταθμού στην περιοχή Ακούγιου της Μερσίνας. Συγκεκριμένα, η γείτονα χώρα προτίθεται να κατασκευάσει δυο σταθμούς, ένας εκ των οποίων θα κατασκευαστεί στην συγκεκριμένη περιοχή, η επικινδυνότητα της οποίας είναι μεγάλη, καθώς βρίσκεται σε απόσταση μόλις 25 χλμ. από ενεργό σεισμικό πυρήνα. Είναι προφανές ότι τυχόν πυρηνικό ατύχημα θα θέσει σε κίνδυνο, εκτός από την περιοχή του Ακούγιου, τόσο την Κύπρο και τα Δωδεκάνησα, όσο και ολόκληρη την περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.

Η δραστηριότητα της Τουρκίας ως προς την κατασκευή πυρηνικών σταθμών σε μια εξαιρετικά σεισμογενή περιοχή, η οποία κατά το παρελθόν παρουσίασε σεισμούς μεγέθους μεγαλύτερους των 6 ρίχτερ, προκαλεί έντονη ανησυχία, κυρίως για την ασφάλεια των γύρω περιοχών. Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις από ενδεχόμενο ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό θα είναι ολέθριες. Το επίπεδο ασφάλειας, που οφείλει να ακολουθήσει η γειτονική χώρα πρέπει να είναι ιδιαίτερα υψηλό, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η προστασία των ανθρώπινων ζωών και του περιβάλλοντος. Οφείλει η Τουρκία να εναρμονιστεί με τους διεθνείς κανόνες και τις προδιαγραφές ασφαλείας, προτού προχωρήσει στην υλοποίηση των σχεδίων κατασκευής του πυρηνικού σταθμού.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Παρακολουθεί η Ελληνική Κυβέρνηση, δια του αρμόδιου Υπουργού, την εξέλιξη της κατασκευής του πυρηνικού σταθμού στην περιοχή Ακούγιου της Τουρκίας;

- Ακολουθούνται οι προβλεπόμενες προδιαγραφές ασφαλείας ως προς την κατασκευή του συγκεκριμένου σταθμού, έτσι ώστε να μην υπάρχουν πιθανότητες ατυχήματος, σε μια περιοχή άλλωστε που είναι ιδιαίτερα σεισμογενής;

Απάντηση Υπουργείου