Οικονομικές κυρώσεις για τη χώρα μας εάν καταργηθούν σιδηροδρομικά δίκτυα

Οικονομικές κυρώσεις για τη χώρα μας εάν καταργηθούν σιδηροδρομικά δίκτυα

Αρ. Πρωτ. 2823/14.09.2010

Προς Υπουργό:

- Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων

Το σιδηροδρομικό δίκτυο των ευρωπαϊκών χωρών αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των μαζικών μετακινήσεων των πολιτών, ακόμα και για την καθημερινή και αυθημερόν μετακίνηση από και προς τον τόπο εργασίας. Στην Ελλάδα ωστόσο το σιδηροδρομικό δίκτυο κατάντησε να αποτελεί μεγάλη πληγή για την ελληνική οικονομία, ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει ενταχθεί ευρέως στην καθημερινότητα των πολιτών ως μέσο μαζικής μεταφοράς για τις μετακινήσεις των πολιτών, κυρίως σε ότι αφορά στις κοντινές αποστάσεις.

Και ενώ η χώρα μας είναι δεσμευμένη ως προς την Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανάπτυξη των δημόσιων μέσων μαζικής μεταφοράς, πολιτική που συμβάλλει στην επίτευξη δύο βασικών περιβαλλοντικών στόχων, όπως η μείωση των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα μέχρι το 2020, αλλά και η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, από την κυβέρνηση εξετάζεται η πιθανή κατάργηση συγκεκριμένων σιδηροδρομικών δικτύων.

Απόφαση που θα έχει σοβαρές επιπτώσεις για τη χώρα μας σύμφωνα με την Επιτροπή Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε επιστολή μάλιστα του Πρόεδρου της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναφέρεται ότι θα υπάρξουν και οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα, καθώς σε περίπτωση που καταργηθούν σιδηροδρομικά δίκτυα που κατασκευάστηκαν ή ανακατασκευάστηκαν  με χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, θα ζητηθεί από τη χώρα μας η επιστροφή των συγκεκριμένων κονδυλίων.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Ποιες σιδηροδρομικές γραμμές εξετάζεται να καταργηθούν από το αρμόδιο Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, και ποιο είναι το συνολικό ποσό των συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων που ενδέχεται να υποχρεωθεί η χώρα μας να επιστρέψει στην Ε.Ε.;

- Πως προβλέπεται να εξυπηρετηθούν οι δημόσιες μεταφορές στις συγκεκριμένες περιοχές, εάν καταργηθεί το σιδηροδρομικό δίκτυο;

- Κατά πόσο συνάδουν οι εξαγγελίες της σημερινής κυβέρνησης για πράσινη ανάπτυξη  με την πιθανή παύση λειτουργίας σιδηροδρομικών δικτύων;

- Είναι ενήμερο το Υπουργείο Οικονομικών για την ενδεχόμενη αυτή απόφαση κατάργησης επιδοτημένων από την Ε.Ε. σιδηροδρομικών δικτύων, το οποίο και θα πρέπει να καλύψει το ποσό των κονδυλίων στη δυσχερέστερη για την ελληνική οικονομία περίοδο;

- Έχει  εξετάσει το αρμόδιο Υπουργείο τη δυνατότητα όχι κατάργησης και γενικότερης απαξίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου, αλλά μιας πολιτικής αναβάθμισης του, έτσι ώστε να γίνει ένα σύγχρονο, εξυπηρετικό και ευρέως χρησιμοποιούμενο μεταφορικό μέσον φιλικό στο περιβάλλον και ελκυστικό στους πολίτες;

Απάντηση Υπουργείου