Αλματώδης αύξηση των ποσοστών ανεργίας των νέων

Αλματώδης αύξηση των ποσοστών ανεργίας των νέων

Αρ. Πρωτ. 2817/14.09.2010

Προς Υπουργό:

- Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Θεαματική άνοδο παρουσιάζουν τα ποσοστά ανεργίας στην χώρα μας, κυρίως σε άτομα νεαρής ηλικίας. Το ποσοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-29 ετών στην Ελλάδα ανέρχεται στο 30,8%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνά το 19,8%. Το ανησυχητικό είναι ότι η Κυβέρνηση δεν έχει λάβει πρωτοβουλίες μείωσης της ανεργίας και αύξησης των θέσεων εργασίας, με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιδείνωση των δεικτών ανεργίας. Η αδυναμία περιορισμού του φαινόμενου της ανεργίας είναι εμφανής. Οι μισθοί των νέων ατόμων περικόπτονται και οι μακροχρόνια άνεργοι αδυνατούν να ενταχθούν στην αγορά εργασίας.

Με την πολιτική της αυτή η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ το μόνο που καταφέρνει είναι να καταδικάζει τους νέους στην ανεργία, την ανασφάλεια και την απομόνωση, ακόμη και στην φυγή τους από την ίδια τους την χώρα. Οφείλει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει σε έναν υπεύθυνο, ρεαλιστικό και στρατηγικό σχεδιασμό αύξησης της απασχόλησης και μείωσης των δεικτών ανεργίας. Ελπίδα και προοπτική μπορούν να υπάρξουν μόνο με αλλαγή πλεύσης και χάραξη κοινωνικής πολιτικής, στοιχεία που δεν διαθέτει η παρούσα Κυβέρνηση.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Ποια πολιτική προτίθεται να ακολουθήσει το αρμόδιο Υπουργείο, ως προς την μείωση των δεικτών ανεργίας και αύξησης της απασχόλησης, ιδιαίτερα στους νέους;

Απάντηση Υπουργείου