Παράνομες προσλήψεις από την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης

Παράνομες προσλήψεις από την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης

Αρ. Πρωτ. 2649/10.09.2010

Προς Υπουργό:

- Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Όργιο παράνομων προσλήψεων εκτυλίσσεται το τελευταίο διάστημα στην 4η ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης. Την ώρα που το κυβερνών κόμμα διακηρύσσει την αξιοκρατία και τη διαφάνεια, στο γραφείο του Πρωθυπουργού προσλαμβάνονται σύμβουλοι για την ενίσχυση του προσωπικού του γραφείου, μεταξύ των οποίων και άτομο που δεν έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ενισχύοντας την ευνοιοκρατία και τον κομματισμό. Την ίδια πολιτική ακολουθούν αξιωματούχοι-κρατικοί λειτουργοί, που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διόρισε σε καίριες θέσεις για να εξυπηρετούν το κοινωνικό σύνολο, πράττοντας όμως οι ίδιοι το αντίθετο και βολεύοντας ημετέρους.

Κατά αυτόν τον τρόπο, η διοίκηση της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας-Θράκης, προχώρησε στην πρόσληψη προσωπικού με παράνομες διαδικασίες, αγνοώντας την νομοθεσία που αφορά το σύστημα των προσλήψεων και καταλύοντας κάθε έννοια νομιμότητας. Συγκεκριμένα, στις 17/05/2010 η 4η ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος και όχι προκήρυξη, όπως προβλέπεται, με την οποία ανακοίνωσε ότι προσλαμβάνει επικουρικό προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου χρονικής διάρκειας 6-12 μηνών, έτσι ώστε να καλύψει ανάγκες των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, που υπάγονται στις αρμοδιότητες και στις ευθύνες της συγκεκριμένης ΥΠΕ.

Το ύποπτο είναι, ότι η πρόσκληση αυτή δεν γνωστοποιήθηκε νόμιμα και δεν αναρτήθηκε, όπως ο νόμος προβλέπει, στο Γενικό Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σερρών, παρά τους ισχυρισμούς της διοίκησης της 4ης ΥΠΕ, ότι αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα της. Το εξοργιστικό είναι, ότι στους πίνακες που εκδόθηκαν τα αποτελέσματα είναι εμφανή της κομματοκρατίας που επικράτησε στην πρόσληψη των συγκεκριμένων ατόμων, καθώς οι προσληφθέντες είτε δεν κατέχουν αντίστοιχο τίτλο σπουδών, είτε δεν είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ, όπου οι έχοντες κάρτα ανεργίας βρίσκονται σε προτεραιότητα έναντι των υπολοίπων.

Είναι, λοιπόν, εμφανές, βάσει των αποτελεσμάτων, ότι προσλήφθηκαν άτομα που έχουν χρόνο ανεργίας από 2/06/2010, δηλαδή χρόνος ανεργίας που αρχίζει μετά την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, καθότι η προκήρυξη έληγε στις 31/05/2010. Και εδώ η παράβαση του νόμου είναι ορατή. Όπως επίσης, υποβλήθηκαν αιτήσεις εκπρόθεσμα και μετά την νόμιμη προθεσμία υποβολής αιτήσεων, δηλαδή ενώ η υποβολή αιτήσεων έληγε στις 31/05/2010, υπήρξε αίτηση που υποβλήθηκε την 8/06/2010. Μάλιστα το εξοργιστικό, είναι ότι πολλοί εκ των προσληφθέντων δεν κατέχουν ούτε πτυχίο.

Η διαδικασία που ακολούθησε η Διοίκηση της 4ης ΥΠΕ είναι πρωτοφανής και άκρως παράνομη, καθώς αποκαλύπτει την κομματική εμπάθεια, από την οποία διακατέχεται η σημερινή διοίκηση. Η συμπεριφορά και οι ενέργειες του Διοικητή της συγκεκριμένης ΥΠΕ παραπέμπουν περισσότερο σε κομματάρχη και λιγότερο σε κρατικό λειτουργό που υπηρετεί τον ευαίσθητο τομέα της υγείας.

Μετά από όλα αυτά τα αποκαλυπτικά στοιχεία, που καταδεικνύουν την ευνοιοκρατία και τις παρανομίες της συγκεκριμένης Διοίκησης αναρωτιόμαστε εάν ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ συνεχίζει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του αρμόδιου Υπουργού και κατ΄ επέκτασιν του ίδιου του Πρωθυπουργού. Οποιαδήποτε κατάλυση των νόμων του Συντάγματος επισείει ποινές και συνέπειες για τον απλό πολίτη, πολύ δε περισσότερο για έναν κρατικό λειτουργό, ο οποίος διορίζει και προσλαμβάνει ημετέρους, αγνοώντας και παρανομώντας, εξοργίζοντας τους πολίτες και λειτουργώντας ως κομματάρχης και μόνο, εγκαθιδρύοντας ένα κράτος κομματισμού και βολέματος ημετέρων.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Γνωρίζει η ηγεσία του αρμόδιου Υπουργείου την παράνομη διαδικασία επιλογής και πρόσληψης προσωπικού που ακολουθήθηκε από την 4η ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης;

- Συνεχίζει να απολαμβάνει της εμπιστοσύνης του αρμόδιου Υπουργού ο Διοικητής της 4ης ΥΠΕ Μακεδονίας-Θράκης, που απροκάλυπτα και με πρωτοφανή τρόπο κατέλυσε τη νομοθεσία και προέβη σε διορισμούς, κατόπιν παρεμβάσεων;

- Προτίθεται το αρμόδιο Υπουργείο να προβεί στην αντικατάσταση του Διοικητή της 4ης ΥΠΕ και όλων των εμπλεκομένων στην παραπάνω διαδικασία και να ακυρώσει την παραπάνω διαδικασία, προχωρώντας σε προκήρυξη και πρόσληψη προσωπικού στα νοσοκομεία βάσει του πνεύματος του νόμου και ακολουθώντας τα προβλεπόμενα που το Σύνταγμα ορίζει;

Απάντηση Υπουργείου