Τραγική κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία

Τραγική κατάσταση στα ασφαλιστικά ταμεία

Αρ. Πρωτ. 1793/26.08.2010

Προς Υπουργό:

Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης

Εικόνα διάλυσης χαρακτηρίζει τα ασφαλιστικά ταμεία και συγκεκριμένα τα υποκαταστήματά τους στην Θεσσαλονίκη. Η έλλειψη προσωπικού και υποδομών δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των ταμείων και δυσχεραίνει την εξυπηρέτηση των πολιτών. Η ακέφαλη διοίκηση του ΙΚΑ, όπου μετά από καθυστέρηση 10 μηνών τοποθετήθηκε Διοικητής με διαδικασίες μη open-government στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δυναμιτίζει την ήδη δύσκολη κατάσταση στο ίδρυμα, όπου τα πέντε υποκαταστήματα της Θεσσαλονίκης έχουν μείνει χωρίς διευθυντές, ενώ το ίδιο τραγική είναι η κατάσταση και στον Οργανισμό Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου (ΟΠΑΔ), όπου έχουν κλείσει τα επτά περιφερειακά ιατρεία και οι ασφαλισμένοι εξυπηρετούνται από ένα μόνο υποκατάστημα, δημιουργώντας ουρές χιλιομέτρων.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το πρώτο τετράμηνο τα ασφαλιστικά ταμεία λειτουργούσαν με 30% λιγότερο από το προβλεπόμενο προσωπικό, με αποτέλεσμα οι υπηρεσίες να έχουν αποδυναμωθεί πλήρως. Οι κενές οργανικές θέσεις στον ΟΑΕΕ, στο ΙΚΑ, στον ΟΠΑΔ και στην Επιθεώρηση Εργασίας εκτιμούνται σε 50% κατά μέσο όρο. Με αυτή την κατάσταση ούτε η εισφοροδιαφυγή μπορεί να παταχθεί, ούτε η καταπολέμηση της μαύρης και ανασφάλιστης εργασίας μπορεί να επιτευχθεί, ούτε ο έλεγχος των δαπανών του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης μπορεί να υλοποιηθεί. Απαιτείται και οφείλει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο να στελεχώσει τις παραπάνω υπηρεσίες με προσωπικό, έτσι ώστε να λειτουργούν ομαλά και εύρυθμα τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για το κοινωνικό κράτος.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

Τι μέτρα προτίθεται να λάβει το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε να λειτουργήσουν ομαλά τα ασφαλιστικά ταμεία και τα υποκαταστήματά τους στην Θεσσαλονίκη και με ποιο χρονοδιάγραμμα;

Απάντηση Υπουργείου