Πλήθος γραφειοκρατικών εμποδίων στην έναρξη μιας επιχείρησης

Πλήθος γραφειοκρατικών εμποδίων στην έναρξη μιας επιχείρησης

Αρ. Πρωτ. 1791/26.08.2010

Προς Υπουργούς:

- Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

                                                      

Ουκ ολίγα εμπόδια γραφειοκρατικής φύσεως έχει να αντιμετωπίσει οποιοσδήποτε επιθυμεί να ξεκινήσει μια επιχείρηση στην χώρα μας. Η γραφειοκρατία και το κόστος έναρξης μιας επιχείρησης στην Ελλάδα είναι διπλάσια σε σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι αρνητικές επιπτώσεις τέτοιων εμποδίων στην οικονομία της χώρας μας είναι αρκετές, ιδιαίτερα στο τρέχον αρνητικό οικονομικό περιβάλλον. Συγκεκριμένα, η σύσταση μιας νέας εταιρείας στην χώρα μας απαιτεί 15 ημέρες και 1.100 ευρώ περίπου, την στιγμή που ο μέσος χρόνος στην Ε.Ε. είναι 8 ημέρες και το κόστος μόλις 420 ευρώ περίπου.

Είναι προφανές ότι η επιχειρηματική δραστηριότητα και οι ξένες επενδύσεις επηρεάζονται σε μεγάλο βαθμό από τα γραφειοκρατικά εμπόδια και την γενικότερη δυσκολία ως προς την σύσταση μιας επιχείρησης. Απαραίτητη είναι η θέσπιση ενός συστήματος για την σύσταση επιχειρήσεων, όπου η δημιουργία μιας επιχείρησης θα μπορεί να ολοκληρωθεί εντός 48 ωρών. Η επιτάχυνση και η απλοποίηση των διαδικασιών εκκίνησης μιας εταιρείας θα ενισχύσει την ιδιωτική πρωτοβουλία και θα επεκτείνει την επιχειρηματική δραστηριότητα. Απαιτούνται, λοιπόν, απλές πρακτικές παρεμβάσεις, άρση των γραφειοκρατικών δυσκολιών και παροχή δημοσίων υπηρεσιών, μέσω της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Προτίθενται τα συναρμόδια Υπουργεία να προβούν στην θέσπιση ενός συστήματος, έτσι ώστε να απλοποιηθούν οι διαδικασίες έναρξης μιας επιχείρησης και να αρθούν τα γραφειοκρατικά εμπόδια που μέχρι σήμερα υπάρχουν;

Απαντήσεις Υπουργείων