Μέτρα προστασίας παράκτιων ζωνών της Μεσογείου

Μέτρα προστασίας παράκτιων ζωνών της Μεσογείου

Αρ. Πρωτ. 1710/25.08.2010

Προς Υπουργούς:

- Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής

- Πολιτισμού και Τουρισμού

- Εξωτερικών

Η πρόσφατη υιοθέτηση του Πρωτοκόλλου για την προστασία των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την εθνική και διασυνοριακή περιβαλλοντική προστασία των παράκτιων ζωνών.

Με βάση το συγκεκριμένο Πρωτόκολλο για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης οφείλουν να ακολουθήσουν μία ολοκληρωμένη πολιτική γραμμή σε ότι αφορά στη διαχείριση των παράκτιων ζωνών.

Στις παράκτιες περιοχές της Μεσογείου τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί αλλοιώσεις, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της διάβρωσης των ακτών, της οικιστικής ανάπτυξης, της υπεραλιείας. Αποτέλεσμα όλων αυτών των ακούσιων ή εκούσιων δραστηριοτήτων του ανθρώπου είναι η υποβάθμιση των παράκτιων πόρων και η άμεση απειλή του οικοσυστήματος,

Κατόπιν τούτων, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προχωρήσει το αρμόδιο Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για την εφαρμογή στην πράξη του Πρωτοκόλλου για την Προστασία των Παράκτιων Ζωνών της Μεσογείου στη χώρα μας;

- Σε τι ενέργειες προβλέπεται να προβούν τα συναρμόδια Υπουργεία για την επίτευξη της καλύτερης δυνατής διασυνοριακής συνεργασίας της χώρας μας με της λοιπές χώρες της Μεσογείου για την εφαρμογή στην πράξη του Πρωτοκόλλου;

Απαντήσεις Υπουργείων