Υποβαθμισμένες οι ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες

Υποβαθμισμένες οι ηλεκτρονικές δημόσιες υπηρεσίες

Αρ. Πρωτ. 538/29.07.2010

Προς Υπουργό:

- Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Χαμηλές είναι οι επιδόσεις της χώρας μας ως προς τις δημόσιες υπηρεσίες που προσφέρονται ηλεκτρονικά στους πολίτες. Ελάχιστες είναι οι υπηρεσίες που διεκπεραιώνονται πλήρως ηλεκτρονικά και αφορούν κυρίως χορηγήσεις βεβαιώσεων οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικά γέννησης, ασφαλιστικές ενημερότητες κλπ. Το αποτέλεσμα είναι να χάνουν οι πολίτες πολύτιμο χρόνο και να ταλαιπωρούνται, εξαιτίας της γραφειοκρατίας και των καθημερινών εμποδίων στις συναλλαγές τους.

Οι δημόσιες υπηρεσίες που μπορούν να προσφερθούν, τόσο στους πολίτες, όσο και σε επιχειρήσεις είναι αρκετές, για αυτό το λόγο θα πρέπει να προχωρήσει ο βαθμός ψηφιοποίησής τους. Στον γραφειοκρατικό κυκεώνα, λοιπόν, είναι επιτακτική ανάγκη η ψηφιοποίηση αυτή, έτσι ώστε και η δημόσια διοίκηση να λειτουργεί ομαλά και εύρυθμα και οι πολίτες να εξυπηρετούνται με άμεσο και γρήγορο τρόπο. Οφείλει άμεσα, το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει σε αυτή την ενέργεια και να καταρτίσει ένα σχέδιο ψηφιοποίησης των δημόσιων υπηρεσιών, για να εξορθολογιστεί ο δημόσιος τομέας.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

- Υπάρχει σχετικός σχεδιασμός από το αρμόδιο Υπουργείο, αναφορικά με την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών της χώρας;

Απάντηση Υπουργείου