Απέτυχε η κατάργηση της βάσης του 10

Απέτυχε η κατάργηση της βάσης του 10

Αρ. Πρωτ. 540/29.07.2010

Προς Υπουργό:

- Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Παταγώδη αποτυχία χαρακτηρίζει την πολιτική του αρμόδιου Υπουργείου, αναφορικά με την κατάργηση της βάσης του 10 και τις επιδόσεις στις Πανελλήνιες εξετάσεις. Οι βαθμολογίες των φετινών Πανελλαδικών εξετάσεων επιβεβαίωσαν με τον καλύτερο τρόπο την λανθασμένη απόφαση της αρμόδιας Υπουργού να καταργήσει την βάση εισαγωγής στα ΑΕΙ της χώρας. Έτσι, για να εισαχθεί ένας μαθητής φέτος σε κάποιο ΑΕΙ, αρκούσε να έχει μέσο όρος βαθμολογίας περίπου στο 6, ενώ ο αντίστοιχος μέσος όρος για την εισαγωγή σε κάποιο ΤΕΙ ήταν περίπου στο 4.

Αυτά τα στοιχεία και αυτή η πολιτική που ακολουθεί η Κυβέρνηση στον τομέα της παιδείας δεν οδηγούν σε άνοδο την ποιότητα σπουδών στο Λύκειο και δεν συμβάλλουν στην αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Είναι δυνατόν μαθητές που εισάγονται με τόσο χαμηλούς μέσους όρους σε τμήματα ΑΕΙ και ΤΕΙ να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης; Η πολιτική αυτή οδηγεί μόνο σε υποβάθμιση το επίπεδο σπουδών στην χώρα μας και οι αποφάσεις αυτές θέτουν σε κίνδυνο την ανώτατη εκπαίδευση, αποδυναμώνοντας την επιστήμη και την έρευνα.

Κατόπιν τούτων, ερωτάται η αρμόδια Υπουργός:

- Προτίθεται, το αρμόδιο Υπουργείο, να επαναφέρει από τη νέα σχολική χρονιά την βάση εισαγωγής 10 στα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας μας, έτσι ώστε να μην υποβαθμιστεί ακόμη περισσότερο  το επίπεδο ανώτατης εκπαίδευσης της πατρίδας μας;

Απάντηση Υπουργείου